Oma Säästöpankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Oma Säästöpankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmät täyttävät luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä mainitut yleiset vaatimukset. Pankin hallitus on hyväksynyt noudatettavan riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii siitä, että niiden noudattamista valvotaan.

Tutustu hallinto- ja ohjausjärjestelmiin sijoittajasivuillamme