Tuotantokapasiteetin kasvattamiseen

Oma Säästöpankki Oyj ja Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ovat solmineet sopimuksen Oma Säästöpankin toimialueen PK-yrityksille suunnatusta lainaohjelmasta. Lainaohjelma parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada investointirahaa. Sopiviksi rahoitettaviksi projekteiksi katsotaan hankkeet, jotka ovat linjassa Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) tavoitteiden kanssa eli ne kehittävät jäsenmaiden kilpailukykyä tai parantavat ympäristön tilaa. Lainaohjelman kohteina voivat olla erityisesti hankkeet, jotka mahdollistavat lainanottajayritysten tuotantokapasiteetin kasvun. Rahoitettavia kohteita ovat esimerkiksi investoinnit PK-yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön, aineelliseen tuotantopääomaan (esim. koneisiin ja laitteisiin) tai informaatio- ja viestintäteknologiaan. Lainaohjelman kaikki eurot kohdistetaan suomalaisten Oma Säästöpankin toimialueella toimivien PK-yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa parantaviin hankkeisiin. Palvelemme mielellämme, kysy lisää vaikka heti!

Aloita chat