Oma Säästöpankin kulutoteumaraportti

 

Mikä on kulutoteumaraportti ja miksi se lähetetään?

Vuonna 2019 saat sijoittajana ensimmäisen kerran viranomaisten edellyttämän kulutoteumaraportin, josta näet, kuinka paljon olet maksanut kuluja sijoitustuotteistasi ja -palveluistasi edellisen vuoden aikana. Saat raportin, jos olet vuoden 2018 aikana omistanut sijoitustuotteita tai käyttänyt osakevälitys- ja arvopaperisäilytyspalveluja. Jatkossa raportti toimitetaan vuosittain.

Vuoden 2018 alusta voimaan astunut Rahoitusvälineiden markkinat –direktiivi (ns. MiFiD II –direktiivi) edellyttää pankkeja toimittamaan asiakkailleen tiedot sijoitustuotteiden ja -palveluiden toteutuneista kuluista. Sääntelyn tarkoitus on parantaa sijoittajansuojaa ja lisätä sijoitustuotteiden kustannusten läpinäkyvyyttä.

Saat raportin avulla kokonaiskäsityksen edellisenä vuonna sinulta perityistä sijoittamisen kuluista sekä kertyneistä tuotoista. Raportti lähetetään sinulle, jotta sijoitustuotteiden kulujen seuraaminen olisi entistä helpompaa. Lisäksi eri sijoitustuotteiden tuottoja ja kuluja on entistä helpompi verrata.

Mihin perityt kulut käytetään?

Sijoitustuotteista ja –palveluista perityillä kuluilla mahdollistetaan esimerkiksi salkunhoitoon liittyvä työ sekä katetaan tuotteiden ylläpitoon ja tuottamiseen liittyviä kustannuksia. Aktiivisella salkunhoidolla ja jatkuvalla markkinoiden seuraamisella varmistamme, että saat parasta palvelua ja vastinetta rahoillesi.

Kuinka raporttia luetaan?

On hyvä huomioida, että kulutoteumaraportilla ilmoitetut kulut ja tuotot ovat vain viime vuoden tietoja, joten tuotto koko omistusajalta on voinut olla parempi. Nyt raportoiva vuosi 2018 oli heikko sijoitusvuosi. Kun saat jatkossa kulutoteumaraportin joka vuosi, sinun on helpompi verrata, kuinka tuottojen suhde kuluihin on vaihdellut markkinatilanteiden mukaan. Saat parhaan kuvan sijoituksistasi, kun luet raporttia yhdessä muiden Oma Säästöpankin ja pankin yhteistyökumppaneiden toimittamien sijoittamisen raporttien kanssa.

Huomioithan, että vakuutusmuotoisten sijoitusten kulut raportoidaan erikseen, koska ne kuuluvat eri sääntelyn piiriin.

Raportin prosenttilukujen laskentakaavat

39897-Taulukko_1.JPG

Tuotot ilman kuluja

Sijoitusten kehitys vuoden aikana lisättynä perityillä kuluilla, saaduilla osingoilla ja myyntivoitoilla sekä myyntitappiot vähennettynä. Laskentahetki alkaa vuoden alusta ja ei näin täsmää esimerkiksi verotuksessa käytettävän laskentatavan kanssa.

Tuotot kulujen jälkeen

Tuotot ilman kuluja vähennettynä kulut yhteensä.

Sijoitettu pääoma keskimäärin

Vuoden aikana sijoitetun rahamäärän keskiarvo. Myynneistä syntyneet voitot ja tappiot eliminoidaan laskennassa, jolloin asiakkaan myydessä kaikki osuutensa kyseisestä tuotteesta on sijoitettu pääoma tämän jälkeen nolla. Lisäksi laskenta huomioi vain ne päivät jolloin asiakkaalla on sijoituksia kyseisessä tuotteessa. Nämä yksittäisten tuotteiden sijoitetut pääomat keskimäärin lasketaan yhteen. Esimerkiksi asiakkaan sijoittaessa yhteen rahastoon kuukauden ajan 1000 € on sijoitettu pääoma 1000 €.

Mikäli sinulla on kysyttävää kulutoteumaraportista tai muuten pankkiasioihisi liittyen, olethan yhteydessä omaan konttoriisi tai asiakaspalveluumme, p. 020 764 0600 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min).