Arvot ja liiketapaperiaatteet vastuullisuuden lähtökohtana

Arvot ja liiketapaperiaatteemme toimivat vastuullisuustoimintamme lähtökohtana. Arvomme ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, luotettavuus, osaaminen ja tuloksellisuus. Liiketapaperiaatteemme pohjautuvat näihin arvoihin ja ne kuvaavat toimintamme säännösten ja arvojen mukaista eettistä perustaa sekä vastuullisuutta. Strategiamme ytimessä on tyytyväinen asiakas, johon tähtäämme ensiluokkaisella palvelukokemuksella, vastuullisuudella ja asiakaslähtöisyydellä sekä yrittäjähenkisellä ja motivoituneella henkilöstöllä. 

 

Ensiluokkainen palvelukokemus

  • Henkilökohtainen ja helposti saavutettava palvelu 
  • Laaja konttoriverkosto 
  • Kattavat digitaaliset palvelukanavat 
  • Aktiivinen lähestymistapa 

 

Vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys

  • Yrityksen yhteiskuntavastuu toimintojen keskiössä 
  • Tuote- ja palvelutarjontaa kehitetään asiakaslähtöisesti 

 

Yrittäjähenkinen ja motivoitunut henkilökunta

  • Urakehitystä tuetaan jatkuvalla kehittämisellä ja koulutuksella
  • Monipuoliset ja vastuulliset työtehtävät 
  • Merkittävä osa henkilöstöstä on pankin omistajia 

43809-omasp-vastuullisuus-arvot-graafi.png