Hinnasto-ote 1.1.2016 alkaen (päivitetty 15.2.2016)

LuotonantopalvelutArvoHuomioitavaa
Toimitusmaksua peritään:  
Henkilöasiakkaat:  
Kulutusluotto1 % väh. 200 € 
Asuntoluotto0,5% väh. 200 € 
Opintolaina20,00 €1. nosto
Järjestelypalkkio1,00-3,00 %luoton määrästä
Mikäli luotto nostetaan erissä, peritään jokaisesta osanostosta lisäksi50,00 € 
Luoton perustamisesta aiheutuvat todelliset kulut, vähintään0,00 € 
Kelan takauspäätöksen mukaiset osanostot maksuton
Opintolainan ylimääräinen osanosto10,00 € 
Joustoluoton nostokerralta peritään nostoprovisiota noston määrästä2,50 %min. 30 €
Yritysasiakkaat:  
Yrityslaina1 % väh. 300 € 
Luoton takaisinmaksuArvoHuomioitavaa
Suoraperintänä asiakkaan tililtä veloitettavan lyhennyksen toimitusmaksu3,00 € 
Luoton erääntymistä, koronmaksua ja lyhennystä koskevan maksuilmoituskirjeen toimitusmaksu6,00 € 
Muut luottokustannukset ja palkkiotArvoHuomioitavaa
Suoraperittävien lainojen vuoden vaihteen korkotodistus edellisen vuoden koroista maksuton
Muut todistukset vähintään5,00 € 
Ns. vähäinen muutos, esim. eräpäivän tai hoitotilin muutos100,00 € 
Maksusitoumuksen / suunnitelman muutos, esim. 1-3 kk:n lyhennysvapaa150,00 €/muutos
KLP-luoton muutos150,00 €/muutos
Viitekoron muutos korontarkistuspäivänä, luoton pääomasta0,50 %väh.120 €/muutos
Viitekoron muutos kesken viitekorkojakson, luoton pääomasta0,50 %väh.120 €/muutos
Vakuuden tai takaajan vaihto (velallisen pyynnöstä)250,00 € 
Jälkipanttaussopimus250,00 €/kpl 
Luottoasiakirjojen lähettäminen toiseen pankkiin tai konttoriin100,00 € 
Luottoasiakirjojen lähettäminen Aktia Pankkiin100,00 € 
Lainhuudon ja kiinnityksen hakeminen samanaikaisesti300,00 €sis. alv
Kiinnityksen hakeminen erikseen200,00 €sis. alv
Lainhuudon hakeminen erikseen200,00 €sis. alv
Tilatut asiakirjatArvoHuomioitavaa
Pankin järjestelmien kautta virallisista rekistereistä tilatut asiakirjat  
Lainhuutotodistus20,00 € 
Rasitustodistus25,00 € 

Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Yksityishenkilöt

Velallisella yksityishenkilöllä on oikeus maksaa koko velka ennenaikaisesti takaisin. Pankki perii korvauksen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, jos velallinen maksaa vaihtuvaan korkoon sidotun velan koronmääräytymisjakson aikana tai kiinteäkorkoisen velan kesken laina-ajan ja

  1. velkaa on myönnetty yli 16818,79 euroa ja
  2. velan korko on kiinteä tai koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta ja
  3. pankin velan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden velan korkotaso on alempi kuin velallisen ennenaikaisesti maksaman velan sovittu korko.

Pankki perii korvauksena enintään velkakirjan mukaisen koron ja vastaavan uuden velan koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoisen velan luottoajalta tai viitekorkoon sidotun velan jäljellä olevalta koronmääräytymisjaksolta.

 

Asuntoluotto, luotto nostettu 1.12.2010 jälkeen

Jos velallinen maksaa asuntoluoton tai sen osan ennenaikaisesti takaisin, perii pankki korvauksena korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta tai viitekoron määräytymisjaksolta, jos luottoa on myönnetty yli 20.000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

 

Muu kuin asuntoluotto, luotto nostettu 1.12.2010 jälkeen

Pankki perii korvauksen velalliselta tämän maksaessa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekorkoon (kiinteä korko). Korvaus on yksi prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä, tai jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä luottosopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin yksi vuosi, puoli prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvauksena peritään kuitenkin enintään koron määrä ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta.

Pankilla ei ole oikeutta saada korvausta, jos luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10.000 euroa tai takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla.

 

Luoton ennenaikainen lyhennys

Pankki perii korvauksen velan ennenaikaisesta lyhennyksestä. Velallisen on ilmoitettava pankille ennenaikaisesta lyhennyksestä vähintään viisi pankkipäivää etukäteen.

Ennenaikainen tai ylimääräinen lyhennys; pienyritys, yritys ja yhteisö

Velallisella ei ole oikeutta maksaa velkaa tai sen osaa ennenaikaisesti takaisin, ellei siitä sovita nimenomaisesti pankin kanssa. Jos pankki ja velallinen sopivat velan tai sen osan ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, velallisen tulee maksaa pankin palveluhinnaston mukaiset irtisanomishetkellä voimassa olevat maksut sekä pankin esittämän laskelman mukaiset todelliset jälleenrahoituksen purkamis- ja uudelleensijoittamiskustannukset ja tuoton menetyksen.