Osa arvopaperi- ja säilytyspalveluista on arvonlisäverollista palvelua. Verollisenkin palvelun hinta onveroton, jos toimenpide liittyy verottomaan palveluun, kuten arvopaperikauppaan tai luotonantoon.Säilytyspalveluiden laskutuskausi on kalenterivuosi. PS-eläkesopimuksen laskutuskausi on kuukausi.

Hinnasto-ote 1.3.2020 alkaen 

Arvopaperikauppa Arvo Huomioitavaa
Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta 1,00 %/toimeksianto  
Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään 20,00 €/toimeksianto  
Internet-arvopaperikaupankäynti (toimeksiannot Helsingin Pörssiin) ja tätä tukevat
Internet-arvopaperikaupankäyntipalvelu henkilöasiakkaille   maksuton
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta 0,25 %/toimeksianto sis. alv
Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään 10,00 € sis. alv
Internet-arvopaperikaupankäyntiin on mahdollista liittää henkilöasiakkaan lisäpalveluna:
Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu 15,00 €/vuosi 1,25 €/kk)
Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu, joka sisältää tarjoustasot 25,00 €/vuosi (2,05 €/kk)
Viivästetty markkinainformaatiopalvelu (15 min.) sisältyy arvopaperikaupankäyntipalveluun   maksuton
Sijoitusrahasto-osuudet Arvo Huomioitavaa
Rahasto-osuuksista peritään palkkiot Sp-Rahastoyhtiö Oy:n tai SEB Gyllenberg Oy:n ja rahastoihin liittyvien hinnastojen mukaisesti. Palkkioita peritään rahastosta riippuen mm. seuraavia:
- Merkintäpalkkio merkintähinnasta
- Lunastuspalkkio lunastusarvosta
- Vuotuinen hoitopalkkio
- Muista toimenpiteistä, esim. rahaston vaihdosta
   
Säilytyspalvelut - Arvo-osuusmuotoiset arvopaperit Arvo Huomioitavaa
Säilytyspalkkiot:   maksuton
Palveluun kuuluu:
- Omaisuusluettelo/tili-ilmoitus, joka tulostetaan kuukausittain, mikäli tapahtumia, kuitenkin väh. kerran vuodessa
- Veroilmoitukseen liitettävät lomakkeet vuoden lopussa olevasta omaisuustilanteesta
- Arvo-osuustiliote vuoden lopussa voimassa olevista arvo-osuustilirajoituksista
   
Säilytysmaksu (=arvo-osuustili) per tili 40,00 €/laskutuskausi sis. alv
Säilytyspalvelut - ulkomaiset ja muut arvopaperit Arvo Huomioitavaa
Säilytyspalkkiot
Lajimaksu - Muut lajiryhmät kuin ulkomaiset per lajiryhmän laji 1,00 €/kk sis. alv
Lajimaksu - Ulkomaiset osakkeet lajiryhmä per lajiryhmän laji 2,50 €/kk sis. alv
- Kuitenkin vähintään, minimipalkkio per säilytys 40,00 €/laskutuskausi sis. alv
 Toimenpidemaksut
Äänestäminen ulkomaisen yhtiön yhtiökokouksessa 270 €/äänestys sis. alv
PS-Eläkesopimus (Sidottu pitkäaikaissäästäminen) Arvo Huomioitavaa
PS-Eläkesopimuksen hoitomaksu (veloitetaan Eläkesäästötililtä) 2,00 €/kk  
Eläkesäästöjen nostomaksu 0,50 % nostetusta summasta
Sopimuksen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle 200,00 €/kpl  
Säästövarojen nostaminen erityisnostoperusteen johdosta 200,00 €/kpl  
Tilit ja talletukset ovat maksuttomia. Rahastoista, arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista veloitetaan normaalit hinnaston mukaiset kulut.