Osa arvopaperi- ja säilytyspalveluista on arvonlisäverollista palvelua. Verollisenkin palvelun hinta onveroton, jos toimenpide liittyy verottomaan palveluun, kuten arvopaperikauppaan tai luotonantoon.Säilytyspalveluiden laskutuskausi on kalenterivuosi. PS-eläkesopimuksen laskutuskausi on kuukausi.

Hinnasto-ote 1.3.2020 alkaen 

ArvopaperikauppaArvoHuomioitavaa
Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta1,00 %/toimeksianto 
Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään20,00 €/toimeksianto 
Internet-arvopaperikaupankäynti (toimeksiannot Helsingin Pörssiin) ja tätä tukevat
Internet-arvopaperikaupankäyntipalvelu henkilöasiakkaille maksuton
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta0,25 %/toimeksiantosis. alv
Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään10,00 €sis. alv
Internet-arvopaperikaupankäyntiin on mahdollista liittää henkilöasiakkaan lisäpalveluna:
Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu15,00 €/vuosi1,25 €/kk)
Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu, joka sisältää tarjoustasot25,00 €/vuosi(2,05 €/kk)
Viivästetty markkinainformaatiopalvelu (15 min.) sisältyy arvopaperikaupankäyntipalveluun maksuton
Sijoitusrahasto-osuudetArvoHuomioitavaa
Rahasto-osuuksista peritään palkkiot Sp-Rahastoyhtiö Oy:n tai SEB Gyllenberg Oy:n ja rahastoihin liittyvien hinnastojen mukaisesti. Palkkioita peritään rahastosta riippuen mm. seuraavia:
- Merkintäpalkkio merkintähinnasta
- Lunastuspalkkio lunastusarvosta
- Vuotuinen hoitopalkkio
- Muista toimenpiteistä, esim. rahaston vaihdosta
  
Säilytyspalvelut - Arvo-osuusmuotoiset arvopaperitArvoHuomioitavaa
Säilytyspalkkiot: maksuton
Palveluun kuuluu:
- Omaisuusluettelo/tili-ilmoitus, joka tulostetaan kuukausittain, mikäli tapahtumia, kuitenkin väh. kerran vuodessa
- Veroilmoitukseen liitettävät lomakkeet vuoden lopussa olevasta omaisuustilanteesta
- Arvo-osuustiliote vuoden lopussa voimassa olevista arvo-osuustilirajoituksista
  
Säilytysmaksu (=arvo-osuustili) per tili40,00 €/laskutuskausisis. alv
Säilytyspalvelut - ulkomaiset ja muut arvopaperitArvoHuomioitavaa
Säilytyspalkkiot
Lajimaksu - Muut lajiryhmät kuin ulkomaiset per lajiryhmän laji1,00 €/kksis. alv
Lajimaksu - Ulkomaiset osakkeet lajiryhmä per lajiryhmän laji2,50 €/kksis. alv
- Kuitenkin vähintään, minimipalkkio per säilytys40,00 €/laskutuskausisis. alv
 Toimenpidemaksut
Äänestäminen ulkomaisen yhtiön yhtiökokouksessa270 €/äänestyssis. alv
PS-Eläkesopimus (Sidottu pitkäaikaissäästäminen)ArvoHuomioitavaa
PS-Eläkesopimuksen hoitomaksu (veloitetaan Eläkesäästötililtä)2,00 €/kk 
Eläkesäästöjen nostomaksu0,50 %nostetusta summasta
Sopimuksen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle200,00 €/kpl 
Säästövarojen nostaminen erityisnostoperusteen johdosta200,00 €/kpl 
Tilit ja talletukset ovat maksuttomia. Rahastoista, arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista veloitetaan normaalit hinnaston mukaiset kulut.