PALVELUNTARJOAJA

Oma Säästöpankki Oy (2231936-2), jäljempänä Pankki Oma Säästöpankki Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osoite Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta Puhelin 020 764 0600 Pankin tarkemmat tiedot ja konttorit osoitteesta www.omasp.fi Kaikki Pankin konttorit hoitavat tunnistuspalveluun liittyvää asiakaspalvelua.

TARJOTTAVA PALVELU

Oma Säästöpankin tunnistuspalvelu on vahvasta sähköisestä tunnistamisesta annetun lain (617/2009) mukaista vahvaa sähköistä tunnistamista. Tunnistuspalvelun avulla yritykset ja yhteisöt voivat sähköisessä asiointipalvelussaan tunnistaa henkilön, joka käyttää Oma Säästöpankilta saamaansa tunnistusvälinettä. Oma Säästöpankki kuuluu vahvasta sähköisestä tunnistamisesta annetussa laissa määriteltyyn sähköisen tunnistamisen luottamusverkostoon. Pankin tunnistuspalveluun sovelletaan Liikenne- ja viestintäviraston antamaan suositusta 2016/2017S Tunnistuspalvelun luottamusverkoston käytännesäännöistä sekä Oma Säästöpankin tietosuojaperiaatteita henkilötietojen käytöstä. Tunnistuspalvelu on varmuustasoltaan elDAS-asetuksen (EU 910/2014) mukainen korotettu taso . Yritys ja yhteisö, joka tarjoaa asiointipalvelua, voi sopia tunnistuspalvelusta Oma Säästöpankin tai vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkostoon kuuluvan tunnistusvälityspalvelun tarjoajan kanssa. Tunnistusvälityspalvelu välittää tunnistuspyynnön Oma Säästöpankille, joka tunnistaa henkilön ja välittää henkilön nimen ja henkilötunnuksen tunnistusvälityspalvelulle. Tunnistusvälityspalvelu välittää henkilön tiedot edelleen yrityksen ja yhteisön asiointipalvelulle. Henkilö tunnistetaan Oma Säästöpankin pankkitunnuksilla. Pankkitunnuksia voi käyttää tunnistautumiseen vain jos asiakkaalla on pankin asiakasrekisteriin merkitty suomalainen henkilötunnus. Pankkitunnukset ovat pankin kulloinkin määrittelemät ja pankin asiakkaalle osin tai kokonaan toimittamat todentamistekijtä, kuten käyttäjätunnus, salasana, vaihtuva avainluku, vahvistussovellus, tunnuslukulaite, PIN-koodi tai muu pankin hyväksymä vahvistusväline- tai menetelmä.

PALVELUN HINNAT JA SOPIMUSEHDOT

Pankin kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto on saatavissa Pankin konttoreista ja Pankin verkkosivuilta www.omasp.fi kohdasta hinnastot. Kulloinkin voimassa olevat Verkkopankin ja Tunnistuspalvelun ehdot ovat saatavilla Pankin verkkosivuilla www.omasp.fi

ASIAKKAAN ENSITUNNISTAMINEN

Asiakas sopii pankkitunnuksistaan Oma Säästöpankin kanssa verkkopankkisopimuksella henkilökohtaisesti pankin konttorissa. Pankki todentaa asiakkaan henkilöllisyyden pankkitunnusten luovuttamisen yhteydessä voimassa olevasta Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämästä passista tai henkilökortista. Ensitunnistamisen edellytyksenä on , että pankki pystyy kohtuudella ja tarvittaessa julkisista lähteistä varmistumaan esitetyn henkilöllisyystodistuksen aitoustekijöistä. Ensimmäiset pankkitunnukset luovutetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti.

TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ULKOPUOLISET ARVIOINNIT

Oy Samlink Ab hallinnoi teknisesti Pankin tunnistuspalvelua. Tunnistuspalvelun vaatimuksenmukaisuutta valvotaan teettämällä säännöllisesti lain ja viranomaisten edellyttämiä ulkopuolisten arviointielinten suorittamia auditointeja.

SULKUPALVELUN YHTEYSTIEDOT

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi verkkopankkitunnusten katoamisesta tai niiden joutumisesta käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun taikka mikäli asiakas epäilee niiden joutuneen käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että vain osa verkkopalnkkipalvelutunnuksista on kadonnut tai joutunut käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun numeroon 020 333, joka on käytettävissä 24h/vrk tai pankin aukioloaikoina Pankin konttoriin.

VALVONTAVIRANOMAISET

Oma Säästöpankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi). Finanssivalvonnan yhteystiedot ovat Snellmaninkatu 6, PL 109, 00101 Helsinki. Liikenne ja viestintävirasto Traficom (www.traficom.fi) valvoo Oma Säästöpankin toimintaa sähköisen tunnistamispalvelun ja sähköisen allekirjoituksen käytön osalta. Traficomin yhteystiedot ovat: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM