PALVELUNTARJOAJA

Oma Säästöpankki Oy (2231936-2), jäljempänä Pankki Valtakatu 32 53100 Lappeenranta

Pankin tarkemmat tiedot osoitteesta: www.omasp.fi.

 

TARJOTTAVAT PALVELUT

Oma Säästöpankin pankkitunnuksia voidaan käyttää Oma Säästöpankin verkkopalveluissa sekä henkilöasiakkaan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen TUPAS-tunnistuspalveluissa.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssiala ry:ssä laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas- tunnistuspalvelun palvelukuvausta. Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla: www.fkl.fi.

Pankin tarjoamassa palvelussa pankkitunnuksien käyttäminen vastaa asiakkaan omakätistä allekirjoitusta ja asiakas vastaa kaikista pankkitunnuksillaan Oma Säästöpankin verkkopalveluissa tekemistään toimeksiannoista ja sopimuksista.

- Muut palveluntarjoajat voivat käyttää tunnistuspalvelun välittämiä tunnistustietoja osana sähköistä tunnistautumista osapuolten niin sopiessa siten kuin laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (2009/617) on säädetty.

Pankkitunnukset ovat täysin henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön.

Yritys-ja yhteisöasiakkaan tunnistaminen ei ole laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tarkoitettu vahva sähköinen tunnistaminen.

 

PALVELUN HINNAT

Verkkopalvelun hinnat on ilmoitettu Pankin verkkosivuilla olevassa Pankin palveluhinnastossa.

 

ENSITUNNISTAMISEN TOTEUTTAMINEN

Pankki todentaa verkkopalvelutunnusten hakijan henkilöllisyyden pankkitunnusten luovuttamisen yhteydessä henkilökohtaisesti viranomaisen myöntämästä haltijansa henkilöllisyyden luotettavasti osoittavasta asiakirjasta tai käyttäen vahvaa sähköistä tunnistamista tai muun sähköisen tunnistamistekniikan avulla, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen.

Hakija sopii verkkopalvelutunnuksista Pankin kanssa verkkopalvelusopimuksella.

Pankkitunnusten hakijan henkilöllisyys todennetaan laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista kuvatulla tavalla:

- Ensitunnistamisessa, joka perustuu yksinomaan viranomaisen myöntämään henkilöllisyyttä osoittavaan asiakirjaan, hyväksyttäviä asiakirjoja ovat voimassa  oleva  ETA-jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai EU-alueella myönnetty henkilökortti.

Muiden kuin edellä mainittujen valtioiden viranomaisten myöntämiä passeja ja henkilökortteja ei hyväksytä hakijan henkilöllisyyden todentamisasiakirjoina.

Pankki hyväksyy verkkopalvelutunnusten hakijan henkilöllisyyden todentamisessa ainoastaan sellaisia asiakirjoja, joiden luotettavuuden pankki voi arvioida. Jos hakijalla ei ole henkilöllisyyden todentamiseen hyväksyttävää asiakirjaa tai, jos hakijan henkilöllisyyttä tai asiakirjan aitoutta ei voida luotettavasti toden- taa, hakijan henkilöllisyyden todentamisen tekee poliisi.

 

TÄRKEIMMÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ULKOPUOLISET ARVIOINNIT

Oy Samlink Ab hallinnoi teknisesti Pankin tunnistuspalvelua.

Tunnistuspalvelun tietoturvallisuutta valvotaan teettämällä säännöllisesti ulkopuolisia auditointeja.

 

SULKULISTAPALVELUN YHTEYSTIEDOT

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi verkkopalvelutunnusten katoamisesta tai niiden joutumisesta käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun taikka mikäli asiakas epäilee niiden joutuneen käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että vain osa verkkopalvelutunnuksista on kadonnut tai joutunut käyttöön oikeudettoman tietoon tai haltuun.

Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun numeroon 020 333, joka on käytettävissä 24h/vrk tai pankin aukioloaikoina Pankin konttoriin.

Pankin hyväksymien muiden tunnisteiden osalta ilmoitus katoamisesta tehdään tunnisteen tai varmenteen käyttöehtojen mukaisesti.

 

VALVONTAVIRANOMAISET

Oma Säästöpankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi). Finanssivalvonnan yhteystiedot  ovat  Snellmaninkatu 6,  PL  109,  00101 Helsinki.

Viestintävirasto valvoo Oma Säästöpankin toimintaa sähköisen tunnistamispalvelun ja sähköisen allekirjoituksen käytön osalta. Viestintäviraston yhteystiedot ovat: Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 HELSINKI