OmaTuottoTalletus on 3 vuoden määräaikainen talletus, jonka tuotto on sidottu valitun osakekorin menestykseen.
Osakekori sisältää kolme valittua osaketta, jotka yksilöidään jokaisen erän myyntiesitteessä. Osakkeiksi pyritään valitsemaan Helsingin pörssin vaihdetuimpia suomalaisia osakkeita.

OmaTuottoTalletus luokitellaan sijoitussidonnaiseksi talletukseksi eli strukturoiduksi talletukseksi. OmaTuottoTalletuksen kulut OmaTuottoTalletus ei talletusajan voimassa ollessa sisällä mitään asiakkaalta veloitettavia kuluja. Ainoa mahdollinen kulu toteutuu, jos asiakkaan aloitteesta talletus joudutaan purkamaan ennen talletuksen eräpäivää.
Tällöin asiakkaalta peritään 500 euron purkukulu, riippumatta talletuksen suuruudesta. Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut Merkintäpalkkio sijoituksen arvosta: 0 € Lunastuspalkkio sijoituksen arvosta: 0 € OmaTuottoTalletuksesta vuoden aikana veloitettavat maksut Jatkuvat kulut: 0 € Purkukulut keskeytystilanteessa Purkukulu: 500 €