Oma Säästöpankkiin talletettujen varojen talletussuojasta vastaa:

    Rahoitusvakausvirasto

Talletussuojan suuruus:

Enintään 100 000 euroa tallettajaa kohti yhdessä luottolaitoksessa.

Useita talletuksia samassa pankissa:

Kaikki samassa luottolaitoksessa olevat talletukset lasketaan yhteen ja korvauksen yläraja on 100 000 euroa.

Varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä: 

    100 000 euron enimmäiskorvaus koskee jokaista              tallettajaa erikseen.

Korvausaika:

Korvauksen maksamisen lakisääteinen enimmäismääräaika, joka lasketaan siitä päivästä, jolloin Rahoitusvakausvirasto tekee korvausvelvollisuutta koskevan päätöksen tai jolloin talletuspankki on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin:

 

    7 työpäivää (1.1.2020 alkaen)

Korvauksen valuutta:

Euro

Mikäli tilivaluutta on joku muu kuin euro, korvaus voidaan suorittaa tilivaluutassa.

Yhteystiedot:

Rahoitusvakausvirasto puhelin: 029 525 3530

sähköposti: talletussuoja@rvv.fi kotisivut: www.talletussuoja.fi

 

Lisätietoja:

 

1. Talletussuojasta vastaava järjestelmä ja enimmäismäärä
Talletukset ovat lakisääteisen talletussuojan piirissä. Talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa talletussuoja korvaa talletuksen 100 000 euron enimmäismäärään asti. Talletussuoja korvaa tallettajien varat, jos ne eivät ole käytettävissä luottolaitoksen jouduttua pysyviin maksuvaikeuksiin. Korvaus on enimmillään 100 000 euroa yhtä luottolaitosta kohden. Tämä tarkoittaa, että korvauksen suuruus määritellään laskemalla yhteen kaikki yhden tallettajan yhdessä luottolaitoksessa olevat talletukset. Jos tallettajalla esimerkiksi on säästötilillä varoja 90 000 euroa ja käyttötilillä 20 000 euroa, hänelle korvataan niistä yhteensä vain 100 000 euroa.

2. Asunnonvaihtovarojen talletussuoja
Talletussuoja kattaa oman asunnon kaupasta saadut varat täysimääräisesti kuuden kuukauden ajan, jos varat on tarkoitus käyttää oman asunnon ostoon. Tallettajan tulee osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että varat käytetään uuden, tallettajan omaan käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen.  Lisätietoja: http://talletussuoja.fi.

3. Korvaustilanne
Suomessa talletussuojasta vastaava taho on Rahoitusvakausvirasto. Jos saataviasi ei ole korvattu korvausajan puitteissa, ota viipymättä yhteyttä Rahoitusvakausvirastoon. Lisätietoja: http://talletussuoja.fi.

4. Suojatut tallettajat 
Kaikki yksityishenkilöiden talletukset sekä useimmat yritysten, yhdistysten ja säätiöiden talletukset ovat pääsääntöisesti talletussuojan piirissä. Toiminimellä ei ole itsenäistä, toiminimen omistajasta erillistä talletussuojaa. Toiminimiyrittäjän talletussuoja sisältää näin ollen sekä yrittäjän yksityistalletukset että liiketoimintaan liittyvät talletukset. Tietyn tyyppiset tallettajat on suljettu talletussuojan ulkopuolelle. Rahoitusvakausviraston kotisivuilla on kuvattu poikkeukset talletussuojan soveltamisalasta. Lisätietoja: http://talletussuoja.fi.

Tilin kuuluminen talletussuojan piiriin selviää asiakkaalle toimitettavasta tiliotteesta. Oma Säästöpankki antaa mielellään lisätietoja siitä, mitkä tuotteet kuuluvat talletussuojan piiriin.