Säästövakuutuksesta veloitettavien maksujen euro- tai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2017 tasossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa hinnaston euromääriä elinkustannusindeksiä vastaavasti. Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka elinkustannusindeksin piste- luvussa on tapahtunut vuoden 2017 lokakuusta korotusta edeltävän vuoden lokakuuhun. Veloitusten laskentaperi- aatteet on määritelty laskuperusteissa. Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna. Vakuutuksesta perittävät kulut ja vakuutuksen sijoitus- kohteen juoksevat kulut on huomioitu vakuutuksen tarjous- laskelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja  ohjeiden mukaan. Vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on ilmoitettu sijoituskohteen avaintietoesitteessä. Sijoitus- kohteen juoksevat kulut eivät ole osa  vakuutussopimusta. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Säästövakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.

1. Vakuutuksen hoidosta ja vakuutusturvan ylläpidosta perittävät maksut

Säästövakuutukseen maksetuista vakuutusmaksuista peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,0 prosenttia maksusta.
Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Hoitopalkkio on 0,5 % vuodessa, kuitenkin vähintään 4 euroa kuukaudessa.
Vakuutukseen liitetystä kuolemanvaraturvasta peritään maksu, joka määräytyy turvan ja vakuutetun iän perusteella.

2.Takaisinostosta perittävät maksut

Vakuutussäästön takaisinostosta peritään 1,0 prosenttia nostettavasta summasta.

3. Muut toimenpidemaksut

Vakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutussäästöjä sijoitussidonnaisesta sijoituksesta toiseen tai muuttaa sijoitussuunnitelmaa veloituksetta 6 kertaa vakuutusvuoden aikana, minkä jälkeen siirroista veloitetaan toimenpide- palkkiona (-maksuna) 50 € kultakin  toimeksiannolta.

 

Toimenpide Maksu
Turvaselvitys Kaksi selvitystä vuodessa maksuttomia, ylimääräisistä veloitetaan 50 € / kpl
Edunsaajamääräyksen muutos 50 euroa
Vakuutuskirjan panttaus luoton vakuudeksi 50 euroa
Muu vakuutussopimuksen muutos kuin edunsaajamääräyksen muutos 50 euroa
Muut selvitystyöt 100 euroa kultakin alkavalta tunnilta