Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi

Säästövakuutus on monipuolinen pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettu sopimus, johon sisältyy aina henkivakuutusturva.
Yhdellä sopimuksella saat joustavamaksuisen, sijoituskohteiltaan monipuolisen, suursijoittajan tavanomaisesti saamia hyötyjä tarjoavan ja verotuksellisia etuja sisältävän paketin.

Säästövakuutus sopii lähes kaikille. Säästövakuutuksen voi ottaa enintään 90-vuotias Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Säästövakuutus sopii yhtä hyvin nuorelle aloittavalle säästäjälle, aktiiviikäiselle säästäjälle kuin myös jo varttuneemmalle säästäjälle.

Mikä säästövakuutuksen ominaisuus eniten hyödyttää sinua tai läheistäsi? Tutustu tähän tuoteselosteeseen, avaintietoasiakirjaan ja vakuutusehtoihin ja kysy lisää Oma Säästöpankin asiantuntijalta. Yhdessä muotoilette
juuri sinulle sopivan Säästövakuutuksen.

Miksi säästövakuutus?

Säästövakuutus on mainio tapa hallita omaisuuttasi. Yhdellä vakuutussopimuksella saat mm:

Joustavat vakuutusmaksut

• Vakuutusmaksut oman suunnitelmasi mukaan

• Vakuutussäästön nosto milloin vain

Suursijoittajan edut

• Rahastosijoitukset ilman merkintä- ja lunastus- palkkiota

• Salkunhoitajan palvelut

Monipuoliset sijoituskohteet

• Sijoitusrahastot

• Varainhoitajan Parhaat salkut

Verotukselliset edut

• Sijoituskohteiden  osto ja myynti ilman välitöntä myyntivoittoveroa

• Edunsaajamääräyksen avulla voit määritellä kuuluuko vakuutussäästö kuolinpesään vai edunsaajalle

• Lähiomaisen saama vakuutuskorvaus on perintöveron alaista

Millainen säästäjä sinä olet?

Olet varmasti sitä mieltä, että säästäminen on tärkeää. Ei ole kuitenkaan samantekevää, miten säästät. Erilaisille säästäjille sopivat erilaiset säästämismuodot. Säästövakuutus on monipuolisin. Parhaan tuloksen varmista- miseksi sinunkin on syytä ennen vakuutuksen ottamista miettiä seuraavia asioita: 

• Seuraatko aktiivisesti sijoitusmarkkinoita vai oletko passiivisempi säästäjä?

• Millaisia suunnitelmia tai haaveita sinulla on?

• Mikä on säästämisesi aikatavoite?

• Millaisia summia haluat säästää?

• Säästätkö itsellesi vai läheistesi eduksi?

• Millaista tuottoa tavoittelet tai millaista riskiä olet valmis hyväksymään?

Yhdessä Oma Säästöpankin asiantuntijan kanssa voit keskustella kaikista säästämiseen liittyvistä kysymyksistä. Näin kartoitetaan, millainen säästäjä olet ja voidaan räätälöidä juuri sinulle säästö- tavoitettasi, tuotto-odotustasi, riskinsietokykyäsi ja säästöaikaasi vastaava Säästövakuutus.

Säästövakuutus sopii pitkäaikaiseen säästämiseen

Joustavat maksut ja nostot 

Säästövakuutuksessa säästät maksamalla vakuutusmaksuja joustavasti oman taloudellisen tilanteesi ja vakuutussopimukseen tehtävän ohjeellisen maksusuunnitelmasi mukaan. Maksusuunnitelma ja sitä tukeva suoramaksu suoraan omalta pankkitililtäsi auttavat oman tavoitteesi täyttymistä. Voit maksaa yhden isomman maksun (kertamaksu), satunnaisia maksuja tai toistuvia kuukausittaisia pienempiä maksuja. Tai näitä kaikkia.Vakuutus tulee voimaan allekirjoitettuasi vakuutushakemuksen ja maksettuasi ensimmäisen vakuutusmaksun. Ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa hakemuksen allekirjoittamisesta. Vakuutuksen voimaantulon jälkeen saat vakuutuskirjan, johon on merkitty vakuutuksen keskeinen sisältö. Maksamasi vakuutusmaksut sijoitetaan valitsemiisi sijoituskohteisiin, joiden perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy. Vakuutuksenottajana et omista suoraan sijoituskohteita vaan vakuutuksen, jonka arvo määräytyy kohteiden arvonkehityksen perusteella. Vakuutussäästösi karttuu vakuutukseen maksettavilla vakuutusmaksuilla ja vakuutussäästölle sijoituskohteittain arvonnousuna muodostuvasta tuotosta. Vakuutussäästöä vähentävät vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä perittävät maksut sekä kuolemanvaraturvan maksu. Vakuutussäästön karttuminen määritellään tarkemmin vakutuuksen ehdoissa sekä vakuutuksen laskuperusteessa, jonka lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta. Säästövakuutus on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen. Sijoituskohteista riippuen suosittelemme säästövakuutuksen vähimmäispituudeksi vähintään 4 vuotta. Säästövakuutus voidaan tehdä määräajaksi päättymään haluamanasi ajankohtana tai olemaan voimassa toistaiseksi. Molemmissa tapauksissa voit vakuutuk- senottajana nostaa vakuutussäästöä käyttöösi milloin vain haluat hinnastossamme mainituilla maksuilla.

Monipuoliset sijoituskohteet

Säästövakuutuksella voit säästää tai sijoittaa monipuolisiin sijoituskohteisiin. Käytettävinäsi on eri omaisuusluokkiin kuuluvia sijoituskohteita. Voit vaihtaa sijoituskohteita joustavasti tavoitteesi ja sijoitusmarkkinatilanteen mukaan maksutta verkkopankissa. Muulla tavoin tehdyt muutokset siten, että vuosittain kuusi (6) ensimmäistä vakuutusmaksujen sijoitus suunnitelman muutosta tai jo kertyneen vakuutussäästön uudelleensijoitustoimeksiantoa ovat maksuttomia.Säästövakuutus on myös verotuksellisesti järkevä säästämistapa. Markkinoiden kehitystä aktiivisesti seuraavan säästäjän tai sijoittajan ei tarvitse huolehtia tuottojen verottamisesta. Sijoituskohteille muodostunutta arvonnousua tai korkoa ei veroteta kohteita vaihdettaessa. Verotus tapahtuu vasta kun vakuutussäästöt nostetaan. Asiantuntijamme avustuksella valitset valikoimastamme mm. tuotto-odotustasi ja sinulle sopivaa riskitasoa vastaavat sijoituskohteet. Sijoituskohdevalikoimassa riittää vaihtoehtoja niin varovaiselle kuin rohkeammallekin säästäjälle. Yhdessä löydämme sinulle sopivat vaihtoehdot, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että sinä teet lopullisen valinnan itsellesi parhaiten sopivasta sijoituskohteesta. Runsaasta valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja kaikkiin tuotto-oletuksiin, kaikkiin riskitasoihin ja eri markkinatilanteisiin. Vakuutussäästöjä ja maksuja voi vapaasti jakaa eri sijoituskohteisiin, kuitenkin kerralla enintään kymmeneen  kohteeseen. Esittelystä selviää tuotto- ja riskitason lisäksi kunkin ryhmän sijoituspolitiikka ja suositeltava säästöaika. Sp-Henkivakuutuksen verkkosivulta, avaintietoesitteestä ja kuukausikatsauksesta löytyy lisäksi katsaus sijoituskohteen kehityksestä ja sijoitustoiminnasta. Tutustuessasi sijoituskohteisiin kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoituskohteen aikaisempi arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

1.Korkorahastot

Korkorahastot sopivat varovaiselle säästäjälle. Säästövakuutuksessa on käytettävissä sekä lyhyen että pitkän koron rahastoja. Niiden tuotto-olettamat ovat 3–6 % rahastosta riippuen. Olettamat perustuvat vastaavien sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääriseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Valittavana on Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja. Avaintietoesitteestä selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Korkorahastosijoituksiin sisältyy pääoman alentumisen ja menettämisen riski.

2. Varainhoitajan parhaat – korkopainoinen

Asiakas, joka ei itse halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korkorahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Varainhoitajan Parhaat Korkopainoisen tuotto-olettamana on 4–6 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat Korkopainoinen sopii maltilliselle säästäjälle. Varainhoitajan Parhaat Korkopainoisen tuotto voi vaihdella markkinatilanteiden mukaan ja voi olla negatiivinen poikkeuksellisen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Rahastovarainhoito sisältää pääoman alentumisen ja menettämisen riskin.

3. Varainhoitajan parhaat – tasapainoinen

Asiakas, joka ei itse halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korko- ja osakerahastoihin säännöissä määriteltyjen rajojen puitteissa. Tasapainoisen vaihtoehdon osalta perusjakauma on 60 % korko- ja 40 % osakerahastoihin. Varainhoitajan Parhaat Tasapainoisen tuotto-olettamana on 5–7 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppisten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat Tasapainoinen sopii maltilliselle säästäjälle.
Varainhoitajan Parhaat Tasapainoisen tuotto voi vaihdella markkinatilanteiden mukaan ja voi olla negatiivinen poikkeuksellisen vaikeissa markkinaolosuhteissa. Rahastovarainhoito sisältää pääoman alentumisen ja menettämisen riskin.

4. Yhdistelmärahastot 

Yhdistelmärahasto sopii maltilliselle säästäjälle. Yhdistelmärahasto sijoittaa varansa sekä osakkeet korkomarkkinoille. Yksittäisen rahaston tuotto-oletus ja riskitaso on riippuvainen osakesijoitusten osuudesta rahastossa. Kyseisten yhdistelmärahastojen osakepaino on 15–60 % välillä. Tuotto-olettamat ovat 5–7 % osakepainosta riippuen. Olettamat perustuvat vastaavien sijoitusten  pitkäaikaiseen keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Yhdistelmärahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Avaintietoesitteestä selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot sekä suurimmat omistukset. Tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi myös olla negatiivinen. Vaihtoehto sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin.

5. Varainhoitajan parhaat – tuottohakuinen

Asiakas, joka ei halua aktiivisesti seurata sijoitusmarkkinoita, voi valita rahastovarainhoidon avulla aktiivisesti hoidetun rahastosalkun, joka sijoittaa varansa korko- ja osakerahastoihin säännöissä määritel- tyjen rajojen puitteissa. Tuottohakuisessa vaihtoehdossa sijoituksen perusjakauma on 25 % korkorahastoihin ja 75 % osakera- hastoihin. Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuisen tuotto-olettamana on 7–9 %. Tuotto-olettama perustuu salkunhoitajan tuottonäkemykseen ja vastaavan tyyppis- ten sijoitusten pitkäaikaiseen keskimääräi- seen kehitykseen. Avaintietoesite kertoo tarkemmin mm. sijoituspolitiikasta. Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuinen sopii tuottohakuiselle säästäjälle ja sijoittajalle. Varainhoitajan Parhaat Tuottohakuisen tuotto vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja voi olla negatiivinen. Rahastovarainhoito sisältää pääoman alentumisen tai menettämisen riskin. 

6. Osakerahastot

Osakerahasto sopii tuottohakuiselle säästäjälle ja sijoittajalle. Osakerahasto sijoittaa varansa eri osakemarkkinoille maantieteellisesti tai toimialoittain hajauttaen. Yksittäisen rahaston tuotto-oletus ja riskitaso on riippuvainen sijoituspolitiikasta ja kyseisistä markkinoista. Tuotto-olettamat ovat 6–10 % sijoituspolitiikasta riippuen. Olettamat perustuvat pitkäaikaiseen vastaavien sijoitusten keskimääräiseen kehitykseen ja rahastokohtaiseen sijoitusstrategiaan. Osakerahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Avaintietoesitteestä selviää mm. kyseisen rahaston sijoituspolitiikka, tuottokehitys, riskitasot ja suurimmat omistukset. Osakerahastojen tuotto vaihtelee markkinatilanteen  mukaan ja voi myös olla negatiivinen. Osakerahastosijoituksiin sisältyy pääoman alentumisen tai menettämisen riski.

Pääoman alentumisen tai menettämisen riski

On hyvä muistaa, että säästämisessä ja sijoittamisessa on aina riski. Vakuutusyhtiö, sijoitusrahasto, varainhoitaja tai asiamies tms. ei vastaa sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin sijoitettujen maksujen tai vakuutussäästöjen tuotosta tai arvon säilymisestä. Vakuutussäästön tuotto tai arvo voi vaihdella eri aikoina. On mahdollista, että sijoitussidonnaisiin sijoituskohteisiin ohjatuille varoille ei ehkä kerrykään tuottoa ja että sijoitetut varat voivat vähentyä tai ne voi jopa kokonaan menettää. Vastuu sijoitustuloksesta on vakuutuksenottajalla.

Lahjat ja perintövero- suunnittelu

Säästövakuutukseen sisältyy hyvä mahdollisuus lahja- ja perintöverosuunnitteluun. Säästövakuutuksella voi säästää esimerkiksi lapsille tai lapsenlapsille. Säästövakuutukseen tehtävillä lahjoilla tai kuolintapauksessa tehtävillä edunsaajamääräyksillä voit ohjata säästöjäsi läheisillesi ja näin pitkäjänteisesti toimimalla vähentää muutoin perittäviä veroja. Vakuutuskorvausta ei katsota lahjaksi siltä osin kuin se on tuloverotuksessa edunsaajan veronalaista tuloa. Säästövakuutuksessa vakuutuksen tuotto onkin edunsaajan veronalaista tuloa. Edunsaajan verotettava tulo voi vaikuttaa saajan hakemiin tulosidonnaisiin sosiaali- tai muihin etuuksiin. Lahjan arvo voidaan perintöveroa määrättäessä lisätä edunsaajan saaman perintöosuuden arvoon, jos vakuutuslahjan antaja kuolee ennen kuin kolme (3) vuotta on kulunut lahjoituksesta.

Vakuutuslahjat läheiselle

Kirjallisella edunsaajamääräyksellä voit määrätä päättyvän vakuutuksen säästösumman maksettavaksi haluamallesi edunsaajalle. Tällaisella vakuutuslahjalla voit tukea esimerkiksi lapsiasi tai lapsenlapsiasi heille tärkeissä hankinnoissa tai elämäntilanteissa. Tällaista edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatua vakuutuskorvausta pidetään vakuutukseen maksetun pääoman osalta lahjana, jota verotetaan perintö- ja lahjaverolain säännösten mukaan. Jos lahjan arvo on 5 000 euroa pienempi, lahjaveroa ei määrätä. Lahjoituksia suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että jos lahjansaaja kolmen vuoden kuluessa saa samalta antajalta useita lahjoja, näistä on suoritettava veroa, jos niiden yhteenlaskettu arvo nousee 5 000 euroon. Esimerkiksi lapsi voi siis käytännössä saada kolmen (3) vuoden välein isältään ja äidiltään yhteenlaskettuna 9 998 euron arvoiset vakuutuslahjat lahjaverotta.

Säästäminen lapselle

Lapsilisiä tai tavanomaisia syntymäpäivä-, joulu- tms. lahjoja voi lahjoittaa myös lapsen nimiin avattavaan säästövakuu- tukseen. Tällöin esimerkiksi vanhempien omista varoistaan maksamia vakuutusmaksuja voidaan pitää lahjoina mutta yhden henkilön kolmessa vuodessa yhteenlasketut alle 5 000 euron vakuutusmaksut tai lahjat ovat edelleen verovapaita. Tällaisessa tilanteessa vakuutukseen maksettuja varoja on pidettävä lapsen varoina, eikä lahjoittajilla ole enää oikeutta esimerkiksi nostaa varoja itselleen.

Kuolintapaussumma lähiomaisille 

Säästövakuutukseen liittyy aina kuolemanvaraturva, joka varmistaa, että jos kuolet vakuutusaikana valitsemaasi kuolemanvaraturvaa vastaava osa vakuutussäästöstä maksetaan kuolintapaussummana määräämällesi edunsaajalle. Edunsaajalle maksettava kuolintapaussumma ei kuulu kuolinpesään eikä siitä voi määrätä testamentilla. Kuolemanvaraturvan määrä on 100 % vakuutussäästöstä. Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on perintöverotettavaa. Edunsaajamääräystä suunnitellessasi Säästöpankin asiantuntija auttaa sinua oikeudellisissa kysymyksissä saatuansa sinulta taustatiedot ja omat tavoitteesi edunsaajakysymyksessä. Edunsaajamääräys tai sen muutos on aina tehtävä kirjallisesti ja ilmoitettava vakuutusyhtiölle.

Säästövakuutuksen päättyminen

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutussopimus 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava tai lähetettävä vakuutusyhtiölle 30 päivän määräajan kuluessa. Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön. Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoitussidonnaisen säästön osan arvon alentumista peruuttamispäivään saakka. Vakuutus päättyy vakuutusajan päättyessä, vakuutetun täyttäessä 120 vuotta, vakuutetun kuollessa tai koko jäljellä olevan vakuutussäästön nostamista koskevaan takaisinostoon. Vakuutusehdoissa on kuvattu tarkemmin vakuutuskorvausten hakemista ja maksamista.

Säästövakuutuksen verotus (1.1.2018 voimassa olevan lain mukaan)

Vakuutusmaksujen verotus

Maksetut vakuutusmaksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa miltään osin vähennyskelpoisia.

Säästösumman verotus 

Säästövakuutuksesta maksetaan veroa vasta sitten, kun vakuutussuoritus eli säästösumma maksetaan edunsaajalle.

Edunsaajana vakuutuksenottaja

Kun säästövakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle itselleen tämän ollessa vakuutettuna, on vakuutuksesta verotettavaa vain vakuutuksen tuotto. Tuotto lasketaan maksettavan säästösumman ja maksettujen vakuutusmaksujen erotuksena. Tuotto on pääomatuloa, josta maksettava vero on 30 % tai 34 %, mikäli verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa.

Edunsaajana lähiomainen

Kun säästösumman edunsaajana on lähiomainen, vero määräytyy lahjaverosäännösten mukaan. Lähiomaisella tarkoitetaan esimerkiksi aviopuolisoa, lapsia, puolison lapsia, ottolapsia ja  lapsenlapsia. Maksettavasta säästösummasta ei peritä lahjaveroa, jos vakuutukseen sijoitettu pääoma on 5 000 euroa pienempi. Jos edunsaaja kolmen vuoden kuluessa saa samalta antajalta useita lahjoja, näistä on suoritettava veroa, jos niihin sijoitettu pääoma yhteensä nousee 5 000 euroon.
Säästösummaan sisältyvä vakuutuksen tuotto on veronalaista pääomatuloa myös lähiomaiselle.

Edunsaajana muu kuin lähiomainen

Jos säästösumman edunsaajaksi on määrätty muu henkilö kuin vakuutuksenottaja itse tai hänen lähiomaisensa, on  maksettava säästösumma edunsaajan veronalaista pääomatuloa kokonaisuudessaan.

Takaisinoston verotus

Vakuutussäästö on nostettavissa milloin tahansa. Vakuutuksen keskeyttämistä ja siihen kertyneen säästön nostamista sanotaan takaisinostoksi. Vakuutuksesta suoritetaan tällöin takaisinostoarvo, joka lasketaan vakuutuksen laskuperusteiden mukaan. Takaisinostosta peritään hinnaston mukaiset maksut. Vakuutuksesta keskeytyshetkellä maksettava takaisinostoarvo maksetaan aina vakuutuksenottajalle. Kun vakuutuksenottaja ja vakuutettu ovat sama henkilö, on vain vakuutukseen keskeytyshetkeen mennessä kertynyt tuotto veronalaista pääomatuloa.

Kuolintapaussumma ja sen verotus 

Vakuutetun kuoltua kuolintapaussumma maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle kuolintapaussumman edunsaajalle. Säästösumman ja kuolintapauskorvauksen edunsaajat voivat olla eri henkilöitä. Vakuutuksen edunsaajia voi muuttaa vakuutuksen päättymiseen saakka.

Edunsaajana lähiomainen 

Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on verotuksessa perintöveron alaista. Avopuoliso katsotaan verotuksessa lähiomaiseksi silloin, kun avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin keskenään avioliitossa. Avopuoliso on mainittava nimeltä edunsaajamääräyksessä. Verotusta laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kuolintapauksen perusteella maksetut vakuutuskorvaukset. Leskelle (aviopuolisolle) ja alaikäiselle lapselle maksettavasta summasta on perintöverotuksessa voimassa kulloinkin säädetyt vähennykset. Säästövakuutuksessa voit erikseen määrätä säästetyn summan ja kuolintapaussumman jakautumisesta läheisillesi ja muutoin vähentää perittäviä veroja.

Edunsaajana muu kuin lähiomainen 

Muulle edunsaajalle kuin lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on hänelle kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa. Kaikki tämän tuoteselosteen verotiedot perustuvat vuonna 2018 voimassa olleeseen lainsäädäntöön ja koskevat Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Verolainsäädäntö voi vakuutusaikana muuttua. Tarkempia tietoja vakuutusten verotuksesta saat asiamieheltämme.

Vakuutuksesta perittävät maksut

Vakuutusyhtiö perii maksetuista vakuutusmaksuista ja vakuutussäästöstä ja vakuutuksen takaisinostosta laskuperusteessa, vakuutusehdoissa ja hinnastossa määritellyt maksut. Vakuutuksenottajan haluamista erityispalveluista veloitetaan hinnastonmukaiset maksut. Perittävät maksut ilmenevät tarkemmin vakuutusehdoista ja erillisestä hinnastosta.

Sp-Henkivakuutuksen asiamiehet ja palkkiot

Säästövakuutuksen myöntää Sp-Henki- vakuutus Oy. Säästöpankki toimii Sp-Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä hoitaen asiakaspalvelua ja myyntiä tämän puolesta. Säästöpankit saavat palkkioksi maksuun perustuvan palkkion ja sijoituskohteiden hallinnointipalkkioon perustuvan palkkionpalautuksen. Sp-Henkivakuutus Oy:stä omistaa yli 10 prosentin osuuden Säästöpankki Optia ja Oma Säästöpankki Oyj. Sijoituskohteen kulut eivät ole osa vakuutussopimusta eikä vakuutusyhtiö vastaa niiden muuttumattomuudesta. Ne on ilmoitettu avaintietoesitteessä ja huomioitu tarjouslaskelmassa valvontaviranomaisen antamien määräysten ja ohjeiden mukaan.

Vakavaraisuuslauseke (SFCR)

Sp-Henkivakuutuksen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (SFCR) on nähtävillä yhtiömme verkkosivuilla www.sphenki.fi.

Muutoksenhakuohje

Mikäli olet tyytymätön päätökseemme, on sinulla mahdollisuus saattaa asia uudelleenkäsiteltäväksi ottamalla yhteyttä yhtiömme korvauskäsittelijöihin, puh. 010 572 1001.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)  antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Porkkalankatu 1,  00180 Helsinki,
puh. 09 685 0120, www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta ei käsittele sijoitussidonnaisiin sopimuksiin liittyviä riita-asioita.

Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
puh. 029 566 5200 (vaihde) www.kuluttajariita.fi

Voit myös saattaa asian käsiteltäväksi Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkasi käräjäoikeudessa. Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen.

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Sp-Henkivakuutus Oy on saanut toimiluvan Suomessa ja soveltaa toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiön sopimuskieliä ovat suomi ja  ruotsi. Säästöpankki on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (www. finanssivalvonta.fi), jonne on myös merkitty vastaava hoitaja. Finanssivalvonta valvoo Sp-Henkivakuutus Oy:n ja sen asiamiesten toimintaa.

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki,
Puh. 010 83 151,
www.finanssivalvonta.fi

Sp-Henkivakuutus Oy

Sp-Henkivakuutus Oy on merkitty kaupparekisteriin.

Y-tunnus: 2082534-1
Käyntiosoite ja kotipaikka: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Puhelin    
Puhelin: 010 572 1001 (arkisin klo 9.00–16.30)
Faksi: 010 572 1005
Sähköposti: vakuutussaastaminen@saastopankki.fi
Internet: www.sphenki.fi

Säästövakuutuksen saat lähimmästä Oma Säästöpankista omasp.fi.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja niitä koskevien säännösten, kuten henkilötietolain ja vakuutusyhtiölain säännösten mukaisesti ja huolehtii muutoinkin asiakkaidensa yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiö hankkii tietoja asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja hakemuksien käsittelyn, asiakaspalvelun toteuttamisen, vakuutusten hallinnoinnin sekä maksu- ja perintärutiinien hoitamisen tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää myös vakuutusyhtiön asiakkaille postitse, puhelimitse tai sähköisesti suunnatun asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tietoja voidaan lisäksi käyttää yhdessä muista lähteistä saatujen tietojen kanssa asiakkaan ostomieltymysten kartoittamiseen sekä lähetettäessä tietoja ja tarjouksia uusista vakuutustuotteista. Asiakkaiden henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiön yhteistyökumppaneille ainoastaan em. tarkoituksiin. Yhteistyökumppaneita ovat yritykset EU/ETA-alueella ja yritykset Euroopan komission hyväksymissä maissa sekä yritykset EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mikäli komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käytetään toimeksiantosopimuksissa. Vakuutusyhtiö voi lisäksi luovuttaa yksilöityjä vahinkotietoja toiselle vakuutusyhtiölle tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin. Asiakas voi milloin tahansa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, mikäli hän ei halua vastaan- ottaa markkinointia. Asiakkaalla on oikeus saada tietoa häntä koskevien henkilötietojen käyttämisestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuu- tukseensa liittyvät virheelliset tiedot. Sp-Henkivakuutus tallentaa asiakaspuhelut ja viestit varmistaakseen viestin sisällön.

Yhteystiedot

Sp-Henkivakuutus Oy
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puh. 010 572 1001
www.sphenki.fi
Y-tunnus: 2082534-1 
Kotipaikka: Helsinki