Lähimaksamisen raja nousee 50 euroon

Mediatiedote
2.4.2019

Kansainvälinen Visa on tiedottanut lähimaksurajan nostosta nykyisestä 25 eurosta 50 euroon. Muutos tulee voimaan huhtikuun puolivälissä.

Uuden rajan käyttöönotto ei tapahdu kaikilla kauppiailla samaan aikaan. Rajan nostoon vaikuttaa kauppiaiden valmius nostaa raja 50 euroon, sillä nykyinen 25 euron raja on maksupäätteen raja. 

Juuri 50 euron rajaan on päädytty asiakaspalautteen, aiempien kokemusten ja kansainvälisen vertailun perusteella. Monet kuluttajat ovat toivoneet, että maksun rajaa voitaisiin nostaa ja sama toive on myös kaupan alalla. Lähimaksamiseen ei ole havaittu liittyvän normaalia suurempaa riskiä ja joiltain se osin jopa vähentää korttimaksamiseen liittyviä riskejä, kuten tunnusluvun urkintaa. Useissa maissa on jo ennen Suomea nostettu lähimaksurajoja onnistuneesti. 

Tunnuslukua kysytään edelleen aika ajoin maksamisen turvallisuutta silmälläpitäen. Toimenpiteellä varmistetaan, että kortti on sen oikean omistajan käytössä.  

Lähimaksaminen on edelleen turvallista. Helppouden lisäksi lähimaksaminen on turvallisuutta lisäävä tekijä, tunnuslukujen urkintatapaukset ovat vähentyneet. Kokemus on osoittanut, että lähimaksaminen on yhtä turvallista kuin muukin korttimaksaminen. Kokemukset maailmalta eivät viittaa siihen, että lähimaksurajan nousu lisäisi riskiä. Lähimaksaminen ei ole heikentänyt korttimaksamisen turvallisuutta.