Oma Säästöpankki Oyj uudistaa toimintaansa

Akaa, Alajärvi, Alavus Keskusta, Hämeenlinna, Hamina, Seinäjoki Hyllykallio, Lempäälä Ideapark, Ilmajoki, Imatra, Kurikka Jalasjärvi, Joensuu, Joroinen, Kankaanpää, Kauhajoki, Kotka, Kouvola, Kuortane, Lappeenranta, Mikkeli, Asiakaspalvelu, Parkano, Riihimäki, Savonlinna, Seinäjoki Keskusta, Tampere, Alavus Tuuri & Ähtäri
14.11.2016 15:45

Pankissa on läpikäyty yhteistoimintalain 8 luvussa tarkoitetut työvoiman käytön vähentämistä koskevat neuvottelut toiminnan merkittävän uudelleenorganisoimisen sekä taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Keskeisenä perusteena toiminnan uudelleenorganisoimiselle ovat muutokset toimintaympäristössä ja asiakaskäyttäytymisessä.

Digitalisaation aiheuttama asiakaskäyttäytymisen voimakas muutos sekä toimintaympäristön viimeaikainen kehitys edellyttävät pankilta konkreettisia toimenpiteitä kilpailukykymme turvaamiseksi. Lisäksi viranomaisvaateet, sääntely ja riskienhallinta asettavat vaatimuksia, joihin pankin on vastattava.

Asiakkaiden asiointi suuntautuu yhä enemmän verkkopalveluihin ja muihin itsepalvelukanaviin. Digitalisaatio tuo pankille uusia palvelumalleja ja mahdollisuuksia asiakaspalveluun. Pankki aikoo tuoda asiakkailleen lisää henkilökohtaisia palvelumalleja uusilla toimintatavoilla. Muuttuva toimintaympäristö ja uudet toimintamallit tuovat pankille myös uusia työpaikkoja erikseen määritellyillä osaamisalueilla.

Yhteistoimintamenettely ja sen perusteella tehtävät päätökset

Yhteistoimintaneuvotteluissa on pyritty yhdessä henkilöstöryhmien edustajien kanssa löytämään tarkoituksenmukaisimmat keinot pankin tulevaisuuden kannalta välttämättömien kehitysaskeleiden ottamiseen. Perinteisen pankkityön tarve vähenee ja pankkipalvelujen tarjoaminen tapahtuu jatkossa yhä enemmän asiakkaiden luona joustavin palveluajoin.

Toimintamallin muutoksen yhteydessä 11 konttorin toiminnot yhdistetään lähistöllä toimivaan suurempaan yksikköön. Toimenkuviin ja nimikkeisiin on harkittu muutoksia 20 henkilön osalta. Työsuhteita toimintamallin muutoksen myötä tulee päättymään 27. Ensisijaisesti työnantaja pyrkii löytämään irtisanomisten sijaan muita vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Yt-menettelyn perusteella tehtävät päätökset työsuhteiden osalta on tarkoitus panna täytäntöön loppuvuoden 2016 aikana. Konttoreiden yhdistämiset toteutetaan lähikuukausina ja niistä tiedotetaan ennalta asiakkaille.

Uudenlaisia työtehtäviä

Toimintamallin muutoksen myötä pankissa syntyy täysin uudenlaisia työtehtäviä. Uusia työtehtäviä syntyy konttorialueiden yritysasiantuntija- ja uusasiakashankintatehtäviin sekä digitoimintamallin ympärille. Lisäksi osaajia tarvitaan jatkossa it-kehityshankkeisiin. Uudet työtehtävät täytetään erikseen sovitussa aikataulussa.

Nyt toteutettavien muutosten perusteella pankki mahdollistaa toimintaedellytyksensä ja kilpailukykynsä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutokseen vastaaminen on välttämätöntä toteuttaa, jotta voimme jatkossakin tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua asiakkaillemme.

Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi
toimitusjohtaja
045 657 5506