Oma Säästöpankki suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Pörssitiedote
7.11.2018

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2018 KLO 8:00

Oma Säästöpankki suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp”, ”Oma Säästöpankki” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 270 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

Suunnitellun listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on parantaa Yhtiön kykyä jatkaa sen kasvustrategian toteuttamista menestyksekkäästi, sekä parantaa Yhtiön taloudellista ja strategista joustavuutta tarjoamalla Yhtiölle pääsy osakemarkkinoille. Listautumisen odotetaan parantavan OmaSp:n tunnettuutta, sekä brändinäkyvyyttä asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa ja siten parantavan kilpailukykyä. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön omistajapohjan laajentamisen ja sitä kautta Yhtiön osakkeiden likviditeetin lisääntymisen, sekä tarjoaa uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden ottaa osaa Yhtiön kehitykseen. Lisäksi listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja henkilöstön palkitsemisessa.

Yhtiö pyrkisi keräämään suunnitellussa listautumisannissa noin 35 miljoonan euron bruttovarat, jotka käytettäisiin OmaSp:n pääomarakenteen vahvistamiseen ja kasvustrategian tukemiseen.

Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

“Suunnitellun listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on parantaa kykyämme jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista menestyksekkäästi sekä parantaa taloudellista ja strategista joustavuuttamme. Meillä on jo vahvat näytöt jatkuvasta ja kannattavasta kasvusta. Vakavarainen pankkimme on ollut viime vuodet Suomen kannattavimpia ja tehokkaimpia pankkeja, mitä haluamme vaalia myös tulevaisuudessa keskittymällä hyvään asiakaskokemukseen ja tehokkaaseen toimintaan. Tavoittelemme 10–15 prosentin vuotuista liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvuvauhtia nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa. Listautumisanti myös antaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua pankin kehitykseen.”

Oma Säästöpankin vahvuudet

Oma Säästöpankin liiketoimintaa kuvaavat seuraavat keskeiset vahvuudet:

  • Kannattava kotimainen pankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti
  • Yhtiö toimii Suomessa, vakaassa ja suotuisassa liiketoimintaympäristössä
  • Korkealaatuinen täyden palvelun valikoima henkilö- ja yritysasiakkaille
  • Kattavat digitaaliset palvelut sekä laaja konttoriverkosto mahdollistavat laadukkaan ja tehokkaan palvelutuotannon
  • Vakaa liiketoimintaprofiili
  • Vahva jälleenrahoituspohja ja likviditeetti
  • Houkutteleva taloudellinen profiili

Oma Säästöpankin strategia

OmaSp:n tavoite on olla tyytyväisten asiakkaiden pankki, joka on lähellä ja läsnä asiak­kaitaan sekä tarjoaa paikkakunnan parasta palvelua. OmaSp uskoo, että erinomainen asiakaskokemus vauhdittaa Yhtiön kannattavaa kasvua. Yhtiö pyrkii pitämään asiakaskokemuksen korkealla tasolla keskittymällä keskeisiin asiakkaiden tarpeiden mukaan kehitettyihin ja heille lisäarvoa tuottaviin pankkipalveluihin, reagoimalla nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin tuntemalla asiakkaansa hyvin, sekä olemalla hyvin saavutettavissa edistyksellisten digitaalisten palvelukanavien ja laajan konttoriverkoston kautta. Strategisena tavoitteena on tavoitella kasvua vain, mikäli kasvu pystytään toteuttamaan kannattavasti ja ottamatta liiallisia riskejä. Korkeaa kannattavuutta vaaliakseen Yhtiö pyrkii huolehtimaan asiakassuhteiden kannattavuudesta ja jälleenrahoituksen kustannusten pitämisestä matalina suhteessa antolainauksen korkotasoon. Kilpailukykyisten lainanannon hintatason ja jälleenrahoituksen kustannusten lisäksi Yhtiö pyrkii tuottamaan palveluita mahdollisimman tehokkaasti. Tätä varten Yhtiö seuraa ja optimoi toimintaansa jatkuvasti sekä konttori- että työntekijätasolla ja investoi digitaalisiin kanaviin automatisoidakseen asiakaspalvelua. Riskien pitäminen matalalla tasolla perustuu Yhtiön toimimiseen vakailla vähittäispankkimarkkinan osa-alueilla Suomessa, asiakas- ja sijoitusriskikeskittymien pitämiseen matalalla tasolla, sekä organisaatiorakenteen pitämiseen yksinkertaisena ja läpinäkyvänä. Yhtiö ylläpitää tiukkaa luottopolitiikkaa ja keskittyy luotonannossaan vakuudellisiin lainoihin, kuten asuntolainoihin. Näiden lisäksi Yhtiö pyrkii hallitsemaan riskejä pitämällä vakavaraisuuden ja likviditeetin jatkuvasti korkealla tasolla.

Oma Säästöpankin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu: 10–15 prosentin vuotuinen liiketoiminnan kokonaistuottojen kasvu nykyisissä vallitsevissa markkinaolosuhteissa

Kannattavuus: Kulu-tuotto -suhde alle 55 prosenttia

Oman pääoman tuotto (ROE): Oman pääoman tuotto (ROE) yli 10 prosenttia pitkällä tähtäimellä

Vakavaraisuus: Ydinpääomasuhde (CET1) vähintään 16 prosenttia

Listautumisen yhteydessä Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiön tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa. Yhtiö pyrkii maksamaan osinkona vuosittain vähintään 20 prosenttia edellisen vuoden tilikauden tuloksesta.

Oma Säästöpankin avainlukuja

14286-taulukko1.PNG

 

Listautumisanti

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita ja jonka yhteydessä eräät osakkeenomistajat voivat myydä osakkeita. Osakkeita tarjottaisiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti sekä Yhtiön henkilöstölle ja johdolle.

Osakeannin tavoitteena on kerätä noin 35 miljoonan euron bruttovarat Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen ja kasvustrategian tukemiseen. Yhtiö ja sen osakkeita listautumisannissa myyvät osakkeenomistajat sitoutuisivat listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii suunnitellun listautumisannin pääjärjestäjänä. Lisäksi Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori toimii suunnitellun listautumisannin järjestäjänä (yhdessä pääjärjestäjän kanssa, ”Järjestäjät”). Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi
Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

Oma Säästöpankki lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja se on taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 270 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä ajatuksena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. Yhtiö pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös Yhtiön toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Yhtiön henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystään pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös Yhtiön osakkeita.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Oma Säästöpankki Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten korkokatteen kasvua, kustannussäästöjä, investointeja, suunniteltua listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja maksuvalmiutta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja Järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.