Kuvassa OmaSp:n pienoiskonttoria esittelevät Yrityskylän aluepäällikkö Elina Niskanen, OmaSp Lappeenrannan konttorinjohtaja Arto Valjakka ja OmaSp:n Itä-Suomen aluejohtaja Jarmo Nikunen.

OmaSp ja EkspSäätiö jatkavat Yrityskylän yhteistyökumppaneina

Mediatiedote
16.8.2021

OmaSp ja EkspSäätiö jatkavat Yrityskylä Kaakkois-Suomen yhteistyökumppaneina ja ovat mukana kehittämässä nuorten talous- ja työelämätaitoja. Yrityskylän oppimiskokonaisuuden suorittaa valtakunnallisesti lukuvuonna 2021-2022 85 % kuudesluokkalaisista ja 70 % yhdeksäsluokkalaisista.

Talous ja Nuoret TAT ry:n kehittämä suomalainen Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetussuunnitelmaan pohjautuva peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku. Yrityskylä tavoittaa vuosittain valtakunnallisesti lähes 90 000 peruskoululaista.

Yrityskylä Alakoulu on toiminut Lappeenrannassa vuodesta 2015 ja ensi lukuvuonna Lappeenrantaan avataan myös Yrityskylä Yläkoulu. Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. 

OmaSp ja EkspSäätiö ovat olleet Yrityskylä Kaakkois-Suomen yhteistyökumppaneina toiminnan alusta saakka. Lappeenrannan Yrityskylän pienoiskaupungista löytyy pienoiskoossa OmaSp:n pankkikonttori, jossa oppilaat voivat harjoitella pankissa asiointia.

"Säästäväisyys tarkoittaa meille säätiössä sitä, että toimitaan taloudellisesti järkevästi. Samalla luodaan uutta arvoa, jonka ei aina tarvitse olla rahallista. Koulutus on yksi parhaita välineitä toteuttaa ajatusta uuden arvon luomisesta. Yrityskylä toimintana istuu säätiömme arvoihin erittäin hyvin ja on ilo olla kumppanina tuottamassa hyvinvoinnillista arvoa lapsille ja nuorille", kertoo EkspSäätiön toimitusjohtaja Pekka Ryynänen.

"Elämässä pärjäämiseen liittyvien taloustaitojen opettaminen lapsille ja nuorille on ollut keskeinen lähtökohta yhteistyöllemme Yrityskylän kanssa. Hyvillä taloustaidoilla ja oman talouden hallinnalla he oppivat jättämään viikko- tai kuukausirahastaan osan säästöön. Säästämisen taitojen on hyvä opetella jo varhain ja sen voi aloittaa aluksi pienelläkin rahasummalla", kannustaa OmaSp:n Itä-Suomen aluejohtaja Jarmo Nikunen.

"Haluamme olla mukana mahdollistamassa koululaisille ainutlaatuisen ja ikimuistoisen päivän yhteiskunnallisten asioiden ja työelämätaitojen parissa. Toivomme, että päivä Yrityskylässä auttaa oppilaita omalta osaltaan löytämään omat vahvuutensa ja intohimonsa tulevaa työelämää silmällä pitäen. Innostus ja myönteiset kokemukset työelämästä kantavat lapsia ja nuoria pitkälle", jatkaa OmaSp Lappeenrannan konttorinjohtaja Arto Valjakka.

"Oppilaiden innostus ja tekemisen riemu ovat käsin kosketeltavissa Yrityskylässä. Ei ole olemassa liian vaikeaa teemaa tai ammattia, jota ei voisi kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiselle opettaa – tavan on vain oltava oikea ja ikätasolle sopiva. Työelämään siirtyminen tulee näilläkin nuorilla eteen yllättävän nopeasti ja silloin on tärkeää, että heillä on muodostunut jonkinlainen minäpystyvyyden kuva ja rohkeus omaa tekemistään kohtaan, sekä ymmärrystä työelämästä ja taloudesta. Ikäluokat pienenevät ja siksi meillä ei ole varaa hukata yhtään yksilöä ymmärtämättömyyden takia. On nuoren oikeus kuulla ja ymmärtää työelämää ja taloutta. Iloksemme olemme huomanneet, että nuorilla on halua kuulla ja oppia näistä asioista", summaa Yrityskylä Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Elina Niskanen.

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja taloustaitojen edistäminen erilaisilla taloustaitoja opettavilla ohjelmilla on osa OmaSp:n yhteiskuntavastuuta.  Yrityskylän Alakoulussa kuudesluokkalaiset pääsevät simuloimaan pankin toimintaa yhden päivän ajan mahdollisimman realistisesti ja tutustuvat pankissamme muun muassa konttorinjohtajan sekä sijoitus- ja palveluneuvojan työtehtäviin. Päivän aikana he oppivat esimerkiksi maksamaan laskuja, opastamaan Yrityskylän verkkopankin käyttöä, myöntämään pankkikortin, käymään lainaneuvottelun sekä antamaan sijoitusneuvontaa. Yhteistyöllämme Yrityskylän kanssa olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea", kertoo OmaSp:n viestintäjohtaja Minna Sillanpää innoissaan yhteistyön jatkumisesta.