Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Pörssitiedote
30.1.2020

Pörssitiedotteeseen täältä