Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Pörssitiedote
29.1.2021

Lue pörssitiedote sijoittajasivuillamme.