Suomalaisille yhteiskunnallisille ja mikroyrityksille rahoitusta Euroopan investointiohjelmasta

Mediatiedote - Akaa, Alajärvi, Alavus keskusta, Hämeenlinna, Hamina, Seinäjoki Hyllykallio, Lempäälä Ideapark, Ilmajoki, Imatra, Kurikka Jalasjärvi, Joensuu, Joroinen, Kankaanpää, Kauhajoki, Kotka, Kouvola, Kuortane, Lappeenranta, Mikkeli, Asiakaspalvelu, Parkano, Riihimäki, Savonlinna, Seinäjoki keskusta, Tampere keskusta, Alavus Tuuri, Ähtäri, Lahti , Jyväskylä, Turku, Helsinki, Yrityspankki, Maa- ja metsätalousasiantuntijat, Haapajärvi & Oulu
15.11.2018

Euroopan investointirahasto (EIR) ja Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) ovat allekirjoittaneet kaksi takaussopimusta, joista toinen koskee yhteiskunnallisia yrityksiä ja toinen mikroyrityksiä Suomessa. Sopimukset perustuvat työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevaan EU:n ohjelmaan (EaSI). Uusien rahoitussopimusten taustalla on Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), joka on keskeinen osa Euroopan investointiohjelmaa.

Mikrorahoitussopimuksen avulla OmaSp voi myöntää 40 miljoonan euron arvosta lainoja 2 600 mikroyrittäjälle Suomessa seuraavien viiden vuoden aikana. Mikroyrittäjät saavat lainoja alennetulla korolla, ja vakuuksia koskevat vaatimukset ovat vähäisemmät EU:n tukeman ohjelman puitteissa. OmaSp myöntää lainoja ensisijaisesti itsenäisille ammatinharjoittajille ja mikroyrittäjille, jotka asuvat maaseudulla tai syrjäisillä kaupunkialueilla.

Yhteiskunnallisia yrityksiä koskevan sopimuksen puitteissa OmaSp tarjoaa yhteensä 10 miljoonaa euroa lainoina noin 100 yhteiskunnalliselle yritykselle, jotka ovat ensisijaisesti osuuskuntia. Lainojen tarkoitus on lisätä sosiaalista ja taloudellista osallisuutta.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan uusien sopimusten ansiosta tuhannet suomalaiset yrittäjät saavat helpommin rahoitusta, jota ne tarvitsevat muuttaakseen ideansa käytännön hankkeiksi. ”Tämä osoittaa, että investointiohjelma luo työpaikkoja ja lisää kasvua EU:ssa, kuten sen on tarkoituskin, ja edistää aktiivisesti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia”, Katainen sanoi.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen puolestaan totesi, että EU:n tuella noin 2 600 suomalaista mikroyritystä voi saada rahoitusta yhteensä 40 miljoonaa euroa. ”Euroopan komissio on edelleen vahvasti sitoutunut parantamaan työllisyyttä Euroopassa. Tavoitteena on saada yhä suurempi osa ihmisistä, myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, työmarkkinoille”, Thyssen painotti.

EIR:n toimitusjohtajan Pier Luigi Gilibertin mukaan uudet EaSI-ohjelmaan sisältyvät takaukset auttavat Oma Säästöpankkia lisäämään lainoitustaan yhteiskunnallisille ja mikroyrityksille, joilla on usein vaikeuksia saada rahoitusta perinteisiltä lainanantajilta. ”Mikroyrittäjille ja yhteiskunnallisille yrityksille Suomessa on nyt tarjolla 50 miljoonaa euroa lisärahoitusta, joka on tarkoitettu yritysten käynnistämiseen, kasvattamiseen ja laajentamiseen”, Gilibert kertoi.

OmaSp:n toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi sanoi olevansa iloinen siitä, että EIR on valinnut pankin yhteistyökumppanikseen kahta EaSI-ohjelmasta myönnettävää takaussopimusta varten. ”Meillä on kunnia ensimmäisenä pankkina Suomessa tällä tavoin tukea mikroyrittäjiä ja yhteiskunnallisia yrityksiä. Yrittäjät ja yritykset ovat huomattava osa pankkimme kasvavaa asiakaskuntaa Suomessa”, Sydänlammi kertoi. Hänen mukaansa uudet takaukset auttavat pankkia kohdentamaan mikrolainat ja -rahoituksen paremmin, jotta maaseudulla ja syrjäisillä kaupunkialueella toimivien suomalaisten mikroyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten kilpailukyky paranee ja ne voivat menestyä.

EaSI:n takausjärjestelmä käynnistettiin kesäkuussa 2015. Sitä rahoittaa Euroopan unioni ja hallinnoi Euroopan investointirahasto. Yhteiskunnalliset yritykset tai mikroyritykset, jotka haluavat hakea lainaa EaSI-ohjelman puitteissa, voivat ottaa yhteyttä johonkin OmaSp:n konttoriin.

EIR ei tarjoa suoraa rahoitustukea yrityksille vaan toteuttaa järjestelyn paikallisten rahoituksen välittäjien (kuten mikrorahoituslaitosten, sosiaalisen rahoituksen laitosten ja takauslaitosten) kautta sekä EU:n 28 jäsenvaltiossa ja muissa EaSI-ohjelmaan osallistuvissa maissa toimivien pankkien kautta. Nämä välittäjät ovat suorassa yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ja tarjoavat tukea EaSI-takauksen puitteissa.

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI)

Euroopan komission EaSI-ohjelmalla tuetaan korkeaan työllisyystasoon, riittävään sosiaaliseen suojeluun, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan ja työolojen parantamiseen liittyviä EU:n tavoitteita. Mikrorahoitusta ja yhteiskunnallisia yrityksiä koskevasta EaSI-ohjelman lohkosta tarjotaan tukea rahoituksen välittäjille, jotka myöntävät mikrolainoja yrittäjille tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille. Tavoitteena on parantaa mikrorahoituksen saatavuutta. Mikrorahoitus käsittää muun muassa mikroluotot, joilla tarkoitetaan enintään 25 000 euron luottoja. Niitä myönnetään varsinkin muita heikommassa asemassa oleville henkilöille ja mikroyrityksille.

Lisäksi Euroopan komissio tukee nyt ensimmäistä kertaa myös yhteiskunnallisia yrityksiä enintään 500 000 euron investoinneilla. Mikrorahoitusta ja yhteiskunnallisia yrityksiä varten tarkoitettu tuki toteutetaan EaSI-takauksen avulla. Takaus antaa rahoituksen välittäjille mahdollisuuden tarjota rahoitusta (potentiaalisille) yrittäjille, jotka eivät olisi muutoin voineet saada rahoitusta riskien vuoksi. Tukea toteutetaan myös EaSI-ohjelman alaisen investointivalmiuksia kehittävän aloitteen avulla, jolla vahvistetaan rahoituksen välittäjien valmiuksia tarjota mikrorahoitusta ja yhteiskunnallista rahoitusta etupäässä pääomasijoittamisen kautta. Euroopan komissio on valinnut EIR:n toteuttamaan EaSI-ohjelman takausvälinettä ja investointivalmiuksia kehittävää aloitetta.

Lisäksi komissio on vahvistamassa ESIR-rahaston sosiaalista ulottuvuutta sekä mikrorahoituksen että yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla. Tuen kokonaismäärän näillä aloilla odotetaan kasvavan (EaSI-ohjelman puitteissa myönnettävästä 193 miljoonasta eurosta) noin yhteen miljardiin euroon. Tämän odotetaan synnyttävän noin 3 miljardin euron lisäinvestoinnit.

 

Euroopan investointirahasto

Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu Euroopan investointipankkiryhmään. Sen keskeisenä tehtävänä on auttaa mikro- ja pk-yrityksiä Euroopassa saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riskipääoma-, kasvupääoma-, takaus- ja mikrorahoitusvälineitä, jotka kohdennetaan juuri tälle markkinasegmentille. EIR:stä tuetaan innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä tukevia EU:n tavoitteita. Lisätietoja EU:n mikrorahoitustuesta ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen annettavasta tuesta:

Easi-ohjelma

EU:n tuki yhteiskunnallisille yrityksille

 

Lisätietoja antaa OmaSp:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, 050 66 592, minna.sillanpaa@omasp.fi

 

Oma Säästöpankki

Oma Säästöpankki Oyj on Suomen suurin säästöpankki. Sillä on yli 135 000 asiakasta ja 270 asiantuntijaa 40 konttorissa eri puolilla Suomea. Oma Säästöpankin omistavat suomalaiset säästöpankkisäätiöt, Oma osuuskunnat ja pankin työntekijät. Oma Säästöpankki haluaa tarjota parhaita mahdollisia pankkipalveluja kaikissa päivittäisissä raha-asioissa sekä konttoreissa että digitaalisten palvelukanavien kautta. Lähellä ja läsnä omasp.fi

 

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelmassa (Junckerin suunnitelma) keskitytään ensisijaisesti poistamaan investointien esteitä, lisäämään investointihankkeiden näkyvyyttä, tarjoamaan hankkeisiin teknistä apua ja tehostamaan uusien ja olemassa olevien taloudellisten resurssien älykästä käyttöä. Investointiohjelmalla oli saatu lokakuuhun 2018 mennessä liikkeelle jo yli 344 miljardin euron investoinnit kaikkialla Euroopassa.