1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
Osoite
Puhelinnumero
Internet-osoite
Oma Säästöpankki Oyj, Y-tunnus 2231936-2
Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta
0207 640 600
www.omasp.fi

 

2. Kuvaus luotonpääominaisuuksista

LuottotyyppiJatkuva luotto/korttiluotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa.
1 500,00
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luoton nostaminen edellyttää, että
-    velallinen on allekirjoittanut korttihakemuksen/sopimuksen ehtoineen, ja
-    luotonantaja on vastaanottanut luottoa myönnettäessä sovitun vakuuden ja kaikki panttausta tai takausta koskevat vakuusasiakirjat ovat sitovasti allekirjoitettuina pankin hallussa, ja
-    muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on täytetty.
Jos velan ehtojen mukainen eräännyttämisperuste on olemassa, pankilla/luotonantajalla on oikeus evätä luoton tai sen osan nostaminen.
Käytettävissä olevan luottolimiitin puitteissa voitte käyttää luottoon liittyvää luottokorttia tai siirtää haluamanne rahamäärän verkkopankissanne Oma Säästöpankin tilillenne.
Luottosopimuksen voimassaoloaikaVoimassa toistaiseksi
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseenMaksettavananne on seuraavaa:
Luotto on käytettävissä korttisopimuksessa sovittuun luottomäärään asti. Luottoon kohdistuvat suoritukset pienentävät käytetyn luoton määrää siten että käytettävissä olevan luoton määrä kasvaa.
Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
1 667,64 euroa
Arvioitu maksettavaksi tuleva kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen on laskettu lomakkeen tulostushetkellä olettaen, että luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, luoton korko ja maksut pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein.

 

3. Luoton kustannukset

LuottokorkoEuribor 3 kk + 9,000 prosenttiyksikköä kuukauden euribor -korko 1.9.2016 -0,297 % Edellä olevien korkoehtojen mukaan velan korko on 8,703 %
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
21,97 %.
Todellinen vuosikorko on laskettu lomakkeen tulostushetkellä olettaen, että luottoaika on yksi vuosi ja luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
-    luoton vakuudeksi vakuutus
-    tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Ei.

 

Muut kustannuksetKuukausimaksut vuodessa 36,00 euroa
Tilinhoitomaksut vuodessa 60,00 euroa veloitetaan kortin luotto-ominaisuuden käytöstä.
Ostot muussa valuutassa kuin euroissa muutetaan euroiksi Visa Internationalin käyttämällä valuutta-kurssilla, johon lisätään enintään 1,95 prosentin marginaali kurssista.
Laskukopio 5 euroa
Laskun jälleenlähettäminen 5 euroa Kotimaisen tositekopion lähettäminen 5 euroa
Ulkomaisen tositekopion lähettäminen 10 euroa Huomautuskirje 5 euroa
Luotonvalvonnallinen kirje 10 euroa Maksusopimuksen tekeminen 10 euroa Tunnusluvun uudelleentilaus 10 euroa Kortin löytöpalkkio 10 euroa Kadonneen tilalle uusi kortti 10 euroa Poisottopalkkio 120 euroa
Kortin pikatilaus 20 euroa Kuriiritoimitus ulkomaille 60 euroa Postivakuutettu lähetys 11,50 euroa
Kortin vaihtaminen tai uusinta kesken voimassaolokauden 15 euroa
Kirjalliset selvitykset luottotilin tapahtumista/alkava tunti 20 euroa
Luoton muutos 10 euroa
Tietyn maksuvälineen (esim. luottokortin) käytöstä aiheutuvien kulujen määräKäteisnoston toimitusmaksu yhtenäisellä euroalueella 2,00 euroa + 2 %
Käteisnoston toimitusmaksu yhtenäisen euroalueen ulkopuolella 2,00 euroa + 2,5 %
Tilisiirron toimitusmaksu 2,00 euroa + 2 % Paperinen Visa-lasku 1 euroa
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaaPankilla/luotonantajalla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Pankki/luotonantaja voi muuttaa luotosta perittäviä palveluhinnastoon sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten muuttumisen vuoksi, tai muusta perustellusta syystä.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä:
Jos Visa -laskua ei makseta viimeistään sen eräpäivänä, erääntyneestä velasta peritään kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.
Viivästyskorko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12
§:n tarkoittama viitekorko, kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin Visa -luotosta perittävä korko.
Maksamattoman saatavan huomautuskirjeistä perintään enintään 10 euroa.
Luotonvalvonnallisista kirjeistä peritään enintään 10 euroa.
Maksusopimusmaksu 10 euroa.
Jos luotonantaja joutuu siirtämään perintään kulutusluottonne perusteella syntyneen saatavan, on luotonantajalla tai perintätoimeksiannon perusteella kolmannella oikeus veloittaa teiltä saatavan perimisestä aiheutuneet kulut.

 

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
 
Luoton ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti.
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella.
Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan sekä takausta ja panttausta hyväksyessään sitoumuksenantajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
 
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat luotonantajaa.Tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat voimassa 30 päivää lomakkeen päivämäärästä.