Varainhoitokapitalisaatiosta veloitettavien maksujen eurotai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2017 tasossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa hinnaston euromääriä elinkustannusindeksiä vastaavasti. Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka elinkustannusindeksin pisteluvussa on tapahtunut vuoden 2017 lokakuusta korotusta edeltävän vuoden lokakuuhun. Veloitusten laskenta periaatteet on määritelty laskuperusteissa. Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna. Vakuutuksesta perittävät kulut ja vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on huomioitu vakuutuksen tarjouslaskelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaan. Vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on ilmoitettu sijoituskohteen esitteessä. Sijoituskohteen juoksevat kulut eivät ole osa vakuutussopimusta. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Varainhoitokapitalisaation myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.

1. Vakuutuksen hoidosta ja vakuutusturvan ylläpidosta perittävät maksut

Varainhoitokapitalisaatioon maksetuista vakuutus maksuista peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,0 prosenttia maksusta. Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Hoitopalkkio on 1,0 prosenttia vuodessa vakuutussäästöstä, kuitenkin vähintään 8 euroa kuukaudessa.

2. Maksut

Varainhoitokapitalisaation minimimaksut ovat
• ensimmäinen maksu 100 000 euroa
• muut maksut 10 000 euroa
Varainhoitokapitalisaation enimmäismaksu (maksut yhteensä yhteen vakuutukseen) on 5 000 000 euroa.

3. Takaisinostosta perittävät maksut

Vakuutussäästön takaisinostosta peritään 1,0 prosenttia nostettavasta summasta.

4. Muut toimenpidemaksut

Vakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutus säästöjä sijoitussidonnaisesta sijoituksesta toiseen tai muuttaa sijoitus suunnitelmaa veloituksetta 6 kertaa vakuutusvuoden aikana, minkä jälkeen siirroista veloitetaan toimenpidepalkkiona (-maksuna) 50 € kultakin toimeksiannolta.

Toimenpide Maksu
Turvaselvitys Kaksi selvitystä vuodessa maksuttomia, ylimääräisistä veloitetaan 50 € / kpl
Vakuutuskirjan panttaus luoton vakuudeksi 50 euroa
Muu vakuutussopimuksen muutos kuin edunsaajamääräyksen muutos 50 euroa
Muut selvitystyöt 100 euroa kultakin alkavalta tunnilta