Voimassa 1.1.2018 alkaen.

Varainhoitovakuutuksesta veloitettavien maksujen euro- tai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2017 tasossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa hinnaston euromääriä elinkustannusindeksiä vastaavasti. Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka elinkustannusindeksin pisteluvussa on tapahtunut vuoden 2017 lokakuusta korotusta edeltävän vuoden lokakuuhun. Veloitusten laskentaperiaatteet on määritelty laskuperusteissa. Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna. Vakuutuksesta perittävät kulut ja vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on huomioitu vakuutuksen tarjouslaskelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaan. Vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on ilmoitettu sijoituskohteen esitteessä. Sijoituskohteen juoksevat kulut eivät ole osa vakuutussopimusta. Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Varainhoitovakuutuksen myöntää Sp-Henkivakuutus Oy.

1. Vakuutuksen hoidosta ja vakuutusturvan ylläpidosta perittävät maksut

Varainhoitovakuutukseen maksetuista vakuutusmaksuista peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,0 prosenttia maksusta. Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Hoitopalkkio on 1,0 prosenttia vuodessa vakuutussäästöstä, kuitenkin vähintään 8 euroa kuukaudessa. Kuolemanvaraturvan ylläpitämiseksi vakuutussäästöstä peritään kuukausittain kuolemanvaraturvan ylläpitomaksu, joka määräytyy turvan määrän sekä iän perusteella.

2. Maksut

Varainhoitovakuutuksen minimimaksut ovat
• ensimmäinen maksu 100 000 euroa
• muut maksut 10 000 euroa
Varainhoitovakuutuksen enimmäismaksu (maksut yhteensä yhteen vakuutukseen) on 5 000 000 euroa. 

3. Takaisinostosta perittävät maksut

Vakuutussäästön takaisinostosta peritään 1,0 prosenttia nostettavasta summasta.

4. Muut toimenpidemaksut

Vakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutus säästöjä sijoitussidonnaisesta sijoituksesta toiseen tai muuttaa sijoitus suunnitelmaa veloituksetta 6 kertaa vakuutusvuoden aikana, minkä jälkeen siirroista veloitetaan toimenpidepalkkiona (-maksuna) 50 € kultakin toimeksiannolta.

ToimenpideMaksu
TurvaselvitysKaksi selvitystä vuodessa maksuttomia, ylimääräisistä veloitetaan 50 € / kpl
Edunsaajamääräyksen muutos50 euroa
Vakuutuskirjan panttaus luoton vakuudeksi50 euroa
Muu vakuutussopimuksen muutos kuin edunsaajamääräyksen muutos50 euroa
Muut selvitystyöt100 euroa kultakin alkavalta tunnilta