Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin konttori

Integritetsskydd

Vi behandlar personuppgifter enligt lagstiftningen.

Registrering och användning av personuppgifter

Oma Sparbanken (senare Banken) behandlar personuppgifterna enligt lagstiftningen och för övrigt sköter om att integritetsskyddet och banksekretessen tillämpas vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna behandlas för att sköta Bankens tjänster och verksamhet. Dessutom använder Banken sitt personregister för marknadsföring inriktad till sina kunder.

Uppgifterna hämtas från kunderna själva eller en kundrepresentant, offentliga register som förvaltas av myndigheter och kreditupplysnings- och kundanmärkningsregister samt Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Om affärs- och servicehändelsen kräver, kan Banken spela in telefonsamtal och spara meddelanden för att verifiera innehållet i meddelandet. Banksekretessen begränsar utlämnandet av uppgifter som Banken förvaltar till utomstående annat än med samtycke från den som uppgifterna gäller eller i fall som krävs enligt lag.

Den som vill kontrollera registeruppgifterna om sig själv ska lämna en skriftlig, egenhändigt undertecknad granskningsbegäran till den personuppgiftsansvarige. Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter om hen rättas, raderas eller kompletteras. Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som gäller den registrerade för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Användning av kakor

Omasp.fi-webbtjänsten använder kakor (cookies) för att verkställa webbplatsens funktioner, utveckla användarupplevelsen och för marknadsföringsaktiviteter. En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dator när hen besöker en webbplats. Kakor används bland annat för att säkerställa webbplatsens säkerhet och funktion. 

När du börjar använda omasp.fi-tjänsten blir du tillfrågad om du vill godkänna användningen av kakorna. Kakorna har delats in i fyra kategorier (Nödvändiga, Preferenser, Statistik och Marknadsföring), varav Nödvändiga krävs för att du ska kunna använda webbplatsen. Om du begränsar dessa kan webbplatsens funktion påverkas. 

Användarstatistik från webbplatsen samlas in med syfte att följa med och utveckla webbplatsen och planera marknadsföringen. En enskild person kan inte identifieras med insamlade data. Vi sparar inte våra användares IP-adresser. Google Signals-data, exakt platsdata och enhetsdata är inaktiverade. Vi samlar in data endast från vår webbplats. Data samlas inte in och används inte i nätbanken.

I samband med statistik sparar vi data för 14 månader, varefter vi endast besitter övergripande uppgifter om användningen av webbplatsen omasp.fi.