Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Bankkoder

Du kan använda bankkoder för att använda tjänster på nätet.

När behövs bankkoder?

Du behöver bankkoder för att börja använda banktjänster i nät- eller mobilbanken. Du kan även använda bankkoder för att identifiera dig i tjänster som tillhandahålls av olika organisationer och myndigheter, exempelvis skatteverk, FPA eller försäkringsbolag. Bankkoderna fungerar alltså som din elektroniska underskrift.   

När du använder ditt kort för att betala i en nätbutik, verifieras din identitet och betalningsmetoden tryggas med hjälp av bankkoderna. För att bekräfta ärenden som du uträttar med bankkoder kan du ladda ned kodappen OmaVahvistus, som gör det ännu smidigare att sköta ärenden. 

Så tar du i bruk bankkoder

Du får bankkoderna av ditt lokala OmaSp-kontor när du tecknar ett nätbanksavtal hos oss. För att få bankkoder måste du vara minst 18 år samt uppvisa ett officiellt identitetsbevis som banken accepterar. En minderårig kan få bankkoder med samtycke från sina vårdnadshavare eller intressebevakare. 

Identifiering per telefon

När du ringer till OmaSp:s kundtjänst kan du även identifiera dig per telefon. Telefonidentifiering kan göras med alla finländska bankers nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Vi hjälper dig gärna med att använda telefonidentifiering. För att garantera tjänsternas säkerhet spelar vi in samtalen.

Bankkoder och säkerhet

Bankkoderna är personliga, så de ska förvaras omsorgsfullt. Om du misstänker att andra har fått veta dina bankkoder eller att de har stulits, ska du omedelbart anmäla detta till tfn 020 7640 600 (vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 10–14) eller till 020 333 (betjänar dygnet runt). När detta inträffar spärras bankkoderna för din egen säkerhet. Kontakta ditt lokala kontor för att få nya koder.

Låsta nätbankskoder

Har dina nätbankskoder låsts för att du angav fel lösenord? Du kan själv låsa upp nätbankskoderna i de fall de har låsts på grund av att fel lösenord angavs för många gånger. Du har automatiskt tillgång till upplåsningstjänsten om ditt mobilnummer finns angivet bland dina kunduppgifter. 

Kontakta banken om din nätbank har låsts på grund av felaktigt angivna nyckeltal eller fel användarnamn.

Så låser du upp nätbankskoder som har låsts på grund av fel lösenord 

När dina nätbankskoder har låsts får du ett meddelande om det när du försöker logga in i nätbanken. Om du trycker på länken som finns i meddelandet skickas ett SMS till ditt mobilnummer med det nyckeltal du behöver för att låsa upp nätbankskoderna. För att låsa upp koderna behövs följande:

  1. Personbeteckning eller FO-nummer 
  2. Användarnamn till nätbanken 
  3. Rätt nyckeltal från nyckeltalskortet 
  4. Nyckeltalet som skickas till din mobil 

Ange uppgifterna i var sitt fält och klicka på Lås upp. Om uppgifterna stämmer meddelar systemet att dina nätbankskoder är upplåsta. Nu kan du logga in i nätbanken. Observera att lösenordet till din nätbank efter upplåsning av nätbankskoderna utgörs av nyckeltalet nummer 01 på nyckeltalskortet. När du har loggat in blir du ombedd att skapa ett nytt lösenord och bekräfta det med ett nyckeltal.
 

Läs mer