Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Intressentsamarbete

Sex av våra viktigaste intressenter är kunderna, personalen, myndigheterna, samarbetspartner och media samt ägare och placerare.

Fungerade intressentsamarbete

Vi är medvetna om att en betydande konkurrensfördel med ansvarsfull och hållbar verksamhet är att ta hänsyn till intressenter. Öppen diskussion med våra intressenter är med andra ord viktigt för oss. Ett välfungerande samarbete med intressenter ökar transparensen och gemensam förståelse för vår verksamhet och dess utveckling. Det är ändå en av grundpelarna i vårt hållbarhetsarbete. 

Sex av våra viktigaste intressenter är kunderna, personalen, myndigheterna, samarbetspartner och media samt ägare och placerare. Vi kommunicerar dagligen med dessa intressenter, dessutom utvecklar vi vår verksamhet enligt intressenternas synpunkter och önskemål.

Personalen

Vi sysselsätter cirka 450 specialister i hela landet. Våra medarbetare förväntar sig en stabil och attraktiv arbetsplats, där trivseln på jobbet är hög. Vår personal har stark entreprenörsanda. Möjligheter att utvecklas och påverka samt kompetens anses vara viktigt. Personalen förväntar sig också jämlik och lika behandling för alla.

Våra kunder

Dagliga banktjänster riktade till privat- och företagskunder utgör kärnan i vårt serviceutbud. Våra kunder förväntar sig bra, kontinuerlig och personlig betjäning i alla servicekanaler samt konkurrenskraftiga produkter. Mångsidiga servicekanaler, bra tillgänglighet och tillförlitlig verksamhet anses vara viktigt.  

Samarbetspartner och media

Vi samarbetar med olika samarbetspartner, underleverantörer och media. Ett tryggt partnerskap där värdegrunderna möter varandra anses vara viktigt. Media förväntar sig öppen kommunikation och aktiv dialog. 

Myndigheter

Vi upprätthåller en aktiv dialog med olika myndigheter. Myndigheterna förväntar sig att vi följer lagar och krav samt reagerar på förändringar. I och med de allt striktare kraven ökar även betydelsen av att rapportera om hållbarhetsarbetet.

Ägare och investerare

Ägare och investerare förväntar sig bra ägarvärde och en tillräcklig avkastning för sina investeringar. Dessutom anses öppen och aktiv dialog, tydlig kommunikation och övergripande företagsansvar vara viktigt. Ägarnas förväntningar på företagsansvar har skärpts och betydelsen för hållbara finansierings- och placeringsprodukter har ökat. Cirka 75 % av aktierna i Oma Sparbank ägs av icke-vinstdrivande organisationer. Den enskilda största ägaren är Södra Karelens Sparbanksstiftelse som har en aktieandel på cirka 30 %. År 2018 blev vi börsnoterade på Nasdaq Helsingfors huvudlista, vilket resulterat i att banken nu har mer än 8 000 aktieägare.

Läs mer