Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin jalkapallo

Stöda lokalsamhällen

Vi har förbundit oss till att arbeta för det finländska samhällets välfärd.

Vi är nära och närvarande

Vi främjar och utvecklar aktivt lokal och regional livskraft genom att erbjuda arbetsplatser i landsbygden och finansiera lokala privat- och småföretagskunder.

Vi arrangerar eller deltar årligen i lokala evenemang, vars uppgift är att stöda den lokala gemenskapskänslan och välfärden. Dessutom delar våra ägarstiftelser och -andelslag årligen ut stipendier och understöd till allmännyttiga ändamål. Med dessa stöds till exempel ekonomisk uppfostran, forskning, barns motionshobbyer, ungdomsarbete, kultur och naturskydd.

Våra mål år 2026

Stöda välfärden för lokalsamhällen:

  • Vi skapar verksamhetsförutsättningar för företag och familjer genom att garantera effektiva tjänster och att dela information även till företagare
  • Vi fortsätter vårt samarbete med stiftelser och andelslag för att stöda den regionala välfärden

Läs mer