Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Betalningsrörelse för företag

Med OmaSp:s mångsidiga betalningsrörelsetjänster för företag sparar du både tid och pengar.

Banktjänster för företag 

Företagskontot, de tillhörande Visa Business Debit- och Visa Business Credit-korten samt företagsnätbanken är de grundläggande verktygen för ditt företags betalningsrörelse. De här tjänsterna kommer du att behöva genast när du har startat ett företag. Företagsnätbanken gör det möjligt att sköta dagliga ekonomiska ärenden och kontakterna med din bank på ett säkert och enkelt sätt. I företagsnätbanken får du tillgång till en smidig nätfaktureringstjänst för att ta emot och skicka nätfakturor samt skapa ett kund- och produktregister som underlättar faktureringen.

För att kontakta vår tjänsteleverantör Samlink, exempelvis angående WS-förbindelsen samt frågor om leverans eller avbeställning av material, kan du ringa deras kundtjänst för företagskunder på 0100 4050 (1,9988 €/min + lna) på bankdagar kl. 8–17. Du kan även kontakta Samlink via e-postadressen infoatsamlink.fi (info[at]samlink[dot]fi)

Banken jämför betalnings- och kunduppgifter med nationella och internationella sanktionsbestämmelser. Vid behov ber vi kunderna om mer information, exempelvis vem som är betalningens avsändare eller mottagare. Sanktionskontroller kan i vissa fall ge upphov till fördröjningar i kundernas betalningar.

Mer information om sanktioner

Om ditt företag behöver satsöverföringstjänster för att sköta betalningsrörelsen, är lösningen en Web Services-förbindelse eller företagsnätbank. Tjänsten är ett effektivt sätt att skicka och hämta material. Vi hjälper dig att kartlägga ditt företags behov av satsöverföringstjänster och bygger upp en helhet som stöder ditt företags verksamhet.

Genom Web Services skapas en förbindelse mellan företagets ekonomiförvaltningsprogram och banken. Via förbindelsen kan du både skicka och ta emot material direkt till ditt program. En Web Services-förbindelse (bankförbindelse/WS-kanal) är en säker, pålitlig och standardiserad kanal som är kompatibel med olika bankförbindelse- och reskontraprogram. Via denna kanal kan du skicka och ta emot företagets betalningsrörelsematerial mellan banken och den programvara du använder. Den kan kopplas flexibelt till företagets system, till exempel ekonomiförvaltningsprogram och verksamhetsstyrningssystem. WS-kanalen lämpar sig för såväl små företag som stora.

Med bankförbindelsekanalen blir det enklare att automatisera företagets funktioner och processerna i den ekonomiska förvaltningen effektiviseras. Med hjälp av kanalen kan information kopplad till den ekonomiska förvaltningen användas i hela företagets leveranskedja.

Utöver Web Services-förbindelsen kan även företagsnätbanken användas för att skicka och ta emot betalningsrörelsematerial mellan banken och din programvara. I Material i företagsnätbanken kan du skicka och hämta betalnings- och faktureringsmaterial från banken. Där kan du även granska uppgifterna och innehållet i material som redan har hämtats eller skickats.

Om ditt företag har nätkunder rekommenderar vi att du tar i bruk tjänsterna för nätbetalning och autentisering. De gör det enkelt för dina kunder att identifiera sig och betala för sina nätköp. En företagare som ofta är på resande fot bör också ladda ner appen OmaMobiili för att ha tillgång till banken var hen än befinner sig. Vi kartlägger tillsammans ditt företags behov av betalningsrörelsetjänster. Vi hjälper dig att skapa en välfungerande servicehelhet som är anpassad för ditt företag.

Kontakt

OmaSp:s tjänst Utgående betalningar är en XML-baserad fakturabetalningstjänst för företag. Med tjänsten kan du skicka betalningsunderlag till banken, som sedan förmedlar betalningarna till mottagarnas konton. Betalningsunderlagen kan innehålla både kontoöverföringar inom SEPA och utlandsbetalningar i olika valutor.

Betalningsunderlag kan skickas alla veckodagar, dygnet runt. Betalningarna kan genomföras senast på förfallodagen och upp till 120 bankdagar före förfallodagen. Säkerställ alltid att det på betalningsdagen finns tillräckliga medel på debiteringskontot för hela betalningsraten. Under dagen görs flera debiteringsförsök. Om betalaren inte har tillräckliga medel på sitt konto vid betalningsdagens sista debiteringsförsök, avvisas alla rater för vilka det saknades täckning.  Betalaren får en fellista över de avvisade betalningarna antingen på maskinspråk eller papper beroende på vad du har valt.

I tjänsteavtalet för Utgående betalningar fastställs betaltjänst-ID, konton och en eventuell materialförmedlare, exempelvis ett serviceföretag, om det är någon annan än kunden själv som förmedlar kundens betalningsunderlag. För att en betalning ska kunna förmedlas till rätt konto måste banken ha tillgång till det fullständiga kontonumret till betalningens mottagare.

I betalningsunderlaget kan det finnas återkommande betalningar. Dessa kan exempelvis vara löner och pensioner. Med återkommande betalningar kan du se till att mottagarna har tillgång till de betalade medlen redan på morgonen på betalningsdagen. Betalningsunderlag som innehåller återkommande betalningar får en identifierande SALA Category Purpose-kod (SALA-material).

Återkommande betalningar ingår i tjänsten Utgående betalningar.

Observera att betalningsunderlaget behandlas som kontoöverföringar vid lönebetalning och andra återkommande betalningar (SALA-material). I underlaget anges en förfallodag då betalningarnas belopp debiteras från betalarens konto. Betalningarna bokförs på mottagarnas konton följande bankdag. När betalningsunderlaget sammanställs av löneräkningen är det alltså viktigt att se till att ett datum för debiteringen anges i underlaget, att detta datum är en bankdag och att den följande bankdagen är den egentliga lönebetalningsdagen.

Till exempel: 

  • Om lönebetalningsdagen, den 15:e, infaller på en lördag eller söndag, betalas lönen ut på fredagen, vilket innebär att förfallodagen – då medlen måste finnas på kontot – är torsdag. 
  • Om lönebetalningsdagen, den 15:e, infaller på en måndag, är förfallodagen – då medlen måste finnas på kontot – fredag.

Inkommande referensbetalningar underlättar företagets dagliga faktureringsrutiner. Om ditt företag skickar ut tiotals fakturor varje månad och mottar betalningar från flera olika betalare, bör du ta i bruk OmaSp:s tjänst Inkommande referensbetalningar. Tjänsten gör det möjligt att övervaka faktureringen och stämma av inkomna betalningar automatiskt.

Inkommande referensbetalningar-tjänsten grundar sig på användning av referensnummer i faktureringen. Syftet med referensnummersystemet är att underlätta betalningsmottagarens hantering av fordringar. Om ditt företag använder tjänsten Inkommande referensbetalningar informerar banken om inkomna referensbetalningar i maskinspråksform. Vid behov kan du även få informationen om inkomna betalningar i form av en utskriven referenslista som skickas per post. Dessa uppgifter gör det enkelt att uppdatera reskontran samtidigt som fordringar kan övervakas mer effektivt. Även betalaren har nytta av att använda referensnummer, eftersom de gör att mottagaren kan behandla betalningen snabbt och tillförlitligt.

Du kan ta emot betalningar med referensnummer även utan Inkommande referensbetalningar. Referensbetalningarna bokförs då vanligtvis på kontot som enskilda transaktioner, och referensnumret syns i uppgifterna för varje transaktion både i kontot och kontoutdraget. I detta fall kommer ingen särskild förteckning över referensbetalningarna att upprättas.

Referensnummerräknaren

Ett satsöverföringskontoutdrag är ett kontoutdrag på maskinspråk där betalningstransaktionernas uppgifter specificeras baserat på uppgifterna i systemet för förmedling av betalningar mellan banker. Med hjälp av satsöverföringskontoutdrag kan du lämna över företagets kontotransaktioner direkt till bokföringen. Du kan exempelvis bokföra de flesta kontoföringar automatiskt på bokföringens konton.  Ett satsöverföringskontoutdrag kan också levereras direkt till din bokföringsbyrå.

Satsöverföringskontoutdraget kan hämtas antingen via Web Services-kanalen eller företagsnätbanken. Utdraget finns tillgänglig i det nationella KTO-formatet eller i XML-format enligt den internationella standarden ISO20022.

Observera att du även kan få kontoutdragen som nätkontoutdrag i din företagsnätbank eller på papper via post till den adress du anger. Alla alternativen är lämpliga för bokföring och beskattning.

Nedladdningsbart material (på finska)

Läs mer