Hoppa till huvudinnehåll
OmaSp:n asiantuntijat

Skapa en unik karriär

Vår snabba tillväxt möjliggör ansvarsfulla och mångsidiga arbetsuppgifter samt personliga karriärvägar för våra medarbetare.

Gå din egen väg

OmaSp:s personal består av personer med olika bakgrund och med examen från många olika utbildningsområden. Olika bakgrunder och styrkorna som kommer därav leder oss till de bästa resultaten. Vi är alla förenade av initiativ, mod att ta tag i saker och en äkta vilja att lära oss och utvecklas.

I OmaSp:s organisation är arbetsuppgifterna omfattande och innehållsmässigt varierande jämfört med andra arbetsgivare inom branschen. Våra arbetstagares kompetenser är en av våra viktigaste konkurrensfaktorer och vi erbjuder mångsidiga möjligheter att avancera i karriären. Vår organisationsstruktur gör det möjligt att lära sig nytt genom till exempel tilläggsutbildningar, arbetsrotering eller att uppdatera arbetsuppgifternas innehåll. Arbetstagaren kan erövra nya områden genom att fördjupa sitt kunnande och utvecklas till en mångsidig toppexpert inom finansvärlden. Hos oss kan en servicerådgivare avancera till kontorschef, medan en assistent kan bli en HR-expert. På OmaSp skapar varje person sin egen unika karriärväg.

Breda befogenheter att påverka

I vår växande bank har alla friheten och ansvaret att påverka, utvecklas och hitta sin roll. Som finansieringsexpert får du till exempel hantera kundhelheten för kunden. Du fattar själv besluten som gäller dina kunder och kan på riktigt se ditt eget avtryck i dina kunders framgångar.

Inom administrationsuppgifter får du se helhetsbilden av hela bankens funktioner, med vilka vi försöker garantera den bästa kundupplevelsen. Du arbetar väldigt självständigt, men samtidigt stöds du av en bred skara experter som du samarbetar med.

Du kan själv påverka både dina egna och ditt teams arbetssätt oavsett arbetsuppgift.