Hoppa till huvudinnehåll
OmaSp:n asiantuntija

Vi främjar hållbar utveckling

Vi påverkar klimatförändringens utmaningar positivt via hållbara finansierings- och placeringslösningar. Dessutom övervakar vi regelbundet utsläppen från vår egen verksamhet.

Våra mål år 2026

luonto ikoni

Erbjuda hållbara finansierings- och placeringslösningar

  • Vi lyfter fram hållbarhetsperspektiven i alla nya produktbeskrivningar 
  • Vi sammanställer process- och systemändringar för att skapa ett grönt perspektiv (gröna obligationer/instrument) 
  • Vi skapar en vägkarta för OmaSp:s gröna utveckling inom medelanskaffning och planerar en konsekvensanalys för bankens övriga funktioner. Banken siktar på en grön marknadsfinansiering efter färdigställandet av det gröna ramverket.

Identifiera placeringsverksamhetens och portföljernas klimatrisker

  • Vi sammanställer en aktuell tillståndsanalys av de identifierade ramarna för insamling av hållbarhetsdata och inleder konkreta åtgärder 
  • Vi följer med och rapporterar om placeringarnas klimateffekter 
  • Vi skapar en scenarioanalys om klimatförändringens risker för placerings- och finansieringsobjektens del

Koldioxidneutralitet som mål för vår verksamhet

  • Koldioxidneutral verksamhet
  • Vi mäter årligen koldioxidavtrycket för vår egen verksamhet 
  • Vi skapar en koldioxidneutral vägkarta 
  • Vi förbinder oss till Parisavtalet

Läs mer