Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Tillgångarna som du sätter in på kontot tryggas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin skyddar bankers kunder. Insättningsgarantin tryggar kontotillgångar i händelse av att banken som tog emot insättningen blir insolvent.

Insättningsgaranti

Skyddet omfattar alla privatpersoner samt de flesta företag, stiftelser och offentliga samfund. Privata näringsidkare har ingen fristående insättningsgaranti utöver den som firmans ägare omfattas av. Insättningsgarantin tryggar din insättning samt den intjänade räntan upp till ett maximalbelopp på sammanlagt 100 000 euro, vilket gäller separat för varje familjemedlems insättningar. När det gäller gemensamma konton med flera innehavare fördelas tillgångarna jämnt mellan innehavarna. Om exempelvis två insättare endast har ett gemensamt konto i en insolvent bank betalas båda insättarnas fordringar upp till 100 000 euro, vilket innebär att tillgångarna på kontot sammanlagt är skyddade upp till 200 000 euro. Insättningsgarantin är bankspecifik.

Den maximala beloppsgränsen gäller dock inte vid ersättning av tillgångar avsedda för bostadsbyte från Insättningsgarantifonden. Insättningsgarantin täcker det fulla beloppet av tillgångar som kommer från försäljning av en egen bostad under sex månaders tid, om tillgångarna är avsedda att användas för att köpa en egen bostad. OmaSp är medlem i Finlands Insättningsgarantifond, vilket innebär att de insättningar som görs av bankens kunder omfattas av insättningsgarantin. Du kan läsa mer om insättningsgarantin på www.talletussuoja.fi .

Grundläggande information om insättningsgarantin

Ansvarig myndighet för insättningsgarantin avseende tillgångar insatta hos Oma SparbankVerket för finansiell stabilitet
Maximalt belopp för insättningsgarantinHögst 100 000 euro per insättare i varje enskilt kreditinstitut. 
Flera insättningar i samma bankAlla insättningar i ett kreditinstitut räknas ihop, och ersättningsgränsen på 100 000 euro gäller för det sammanlagda beloppet. 
Tillgångar på ett gemensamt kontoDen maximala ersättningen på 100 000 euro gäller för varje insättare var för sig.
ErsättningstidDen lagstadgade längsta tidsfristen för utbetalning av ersättning, räknat från det datum då Verket för finansiell stabilitet fattar beslut om ersättningsskyldighet eller då banken i vilken insättningen gjordes försätts i likvidation eller konkurs: 7 arbetsdagar (från och med 1.1.2020).
Ersättningens valutaEuro. Om kontots valuta är en annan än euro kan ersättningen betalas i kontots valuta. 
KontaktuppgifterVerket för finansiell stabilitet
tfn. 029 525 3530
e-post: talletussuojaatrvv.fi (talletussuoja[at]rvv[dot]fi) 
webbplats: www.talletussuoja.fi 

 

Mer information om insättningsgarantin

Insättningarna omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Om banken skulle bli insolvent ersätts insättningarna genom insättningsgarantin, upp till maxgränsen på 100 000 euro. Insättningsgarantin ersätter insättares tillgångar om dessa blir otillgängliga på grund av att kreditinstitutet får bestående betalningssvårigheter. Ersättningen är högst 100 000 euro per kreditinstitut. Detta innebär att ersättningsbeloppet fastställs genom att räkna ihop alla insättningar som insättaren har i ett och samma kreditinstitut. Om en insättare exempelvis har 90 000 euro på sitt sparkonto och 20 000 euro på sitt brukskonto får hen sammanlagt enbart 100 000 euro i ersättning för dessa tillgångar.

Insättningsgarantin täcker det fulla beloppet av tillgångar som kommer från försäljning av en egen bostad under sex månaders tid, om tillgångarna är avsedda att användas för att köpa en egen bostad. Insättaren måste på ett tillförlitligt sätt visa att fordran grundar sig på medel som insättaren har fått vid försäljning av en bostad som varit i eget bruk och att dessa medel används för anskaffning av en ny bostad för eget bruk. Läs mer: https://www.talletussuoja.fi

Den ansvariga myndigheten för insättningsgarantin i Finland är Verket för finansiell stabilitet. Om dina fordringar inte har ersatts inom ersättningstiden ska du genast kontakta Verket för finansiell stabilitet. Läs mer: https://www.talletussuoja.fi

I regel omfattar insättningsgarantin alla insättningar som görs av privatpersoner samt de flesta insättningar som görs av företag, föreningar och stiftelser. Firmor har ingen egen insättningsgaranti utöver den som firmans ägare omfattas av. I insättningsgarantin för företagare med firma ingår alltså både företagarens privata insättningar och insättningar kopplade till företagsverksamheten. Vissa typer av insättare omfattas inte av insättningsgarantin. Undantagen i tillämpningen av insättningsgarantin finns beskrivna på webbplatsen för Verket för finansiell stabilitet. Läs mer: https://www.talletussuoja.fi

Huruvida ett konto omfattas av insättningsgarantin framgår i kontoutdraget som skickas till kunden. Oma Sparbank svarar gärna på dina frågor om du vill veta mer om vilka produkter som omfattas av insättningsgarantin.

Nedladdningsbart material (på finska)

Läs mer