Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Med nätfakturering förenklas företagets faktureringsprocess

När du använder en nätfaktureringstjänst kan du i lugn och ro fokusera på företagsverksamheten.

Faktureringen blir effektivare med OmaSp:s nätfaktureringstjänst 

Vi vill att ditt företag ska kunna fakturera enkelt och effektivt, oavsett om fakturorna går till konsumentkunder eller företag. Med vår nätfaktureringstjänst får företaget tillgång till elektronisk fakturering. E-fakturor till konsumentkunder kan skickas direkt till deras nätbank. Nätfaktureringstjänsten kan även kopplas till en utskriftstjänst, som inkluderar utskrift och leverans av fakturan.

En nätfaktura är en elektronisk faktura som skickas och tas emot med ett bankförbindelseprogram eller företagsnätbanken i mottagarens nätfakturaadress. OmaSp:s nätfaktureringstjänst är ett enkelt sätt att effektivisera ditt företags faktureringsprocess samt spara arbetstid och pengar som skulle ha gått till utskrift, kuvertering och postutskick av fakturorna.När dina kunder får fakturorna elektroniskt minskar dessutom tiden mellan försäljning och erhållen betalning.

Företaget har alltid tillgång till nätfaktureringstjänsten. Du kan skicka och ta emot fakturor när du själv vill – de behandlas och arkiveras elektroniskt. Nätfaktureringstjänsten gör det också möjligt att skicka e-fakturor till konsumentkunder och ta emot adressanmälningar. För att ta i bruk e-fakturering till konsumenter måste du skapa ett fakturerarmeddelande. Läs mer om e-fakturering och fakturerarmeddelanden längst ner på sidan.

Du kan skicka bilagor med en nätfaktura om mottagarens nätfakturaoperatör är någon av bankerna som anges nedan eller om du skickar fakturan med utskriftstjänsten.

 • HELSFIHH (Aktia) 
 • HANDFIHH (Handelsbanken) 
 • POPFFI22 (POP Banken) 
 • ITELFIHH (Sparbankerna) 

Så tar du i bruk nätfakturering i ditt företag

Det är enkelt att teckna ett nätfakturaavtal i ditt lokala OmaSp-kontor, och tjänsterna är dig till handa redan efter ett par bankdagar. Du kan boka en tid via nätet eller kontakta din personliga bankspecialist. Vi hjälper gärna dig och ditt företag!

Checklista för företagets fakturering

 • Kontrollera att företagets faktureringsprogram skapar nätfakturor som är kompatibla med förmedlingstjänsten Finvoice och att bankförbindelseprogrammet som företaget använder kan skicka nätfakturor till banken. 
 • Teckna ett nätfakturaavtal hos OmaSp. 
 • Skapa ett fakturerarmeddelande för e-fakturor på Finanssialas webbplats och skicka det till banken. 
 • Be kunderna att ange sina nätfakturaadresser och uppdatera dessa uppgifter i faktureringsprogrammet. 

Checklista för företagets mottagande av fakturor

 • Kontrollera att bankförbindelseprogrammet som ditt företag använder kan hämta och behandla köpreskontra för Finvoice-nätfakturor. Alternativt kan du använda företagsnätbanken med faktureringstjänsten. 
 • Teckna ett nätfakturaavtal hos OmaSp. 
 • Ange din nätfakturaadress för fakturerarna.

Mer information om fakturering

En nätfaktura som skickas till konsumenter kallas e-faktura. Faktureraren skickar underlaget för e-fakturan till sin bank, varefter banken överför e-fakturan till kundens nätbank baserat på den e-fakturaadress som har angetts. Kunden ser betalningsförslaget på sitt konto och godkänner betalningen. Kunden ser fakturans uppgifter i länken till nätspecifikationen, som finns i transaktionen. Nätspecifikationen finns sparad på en plats som har valts av faktureraren. Övergången via länken från företagsnätbanken till nätspecifikationen är SSL-skyddad. E-fakturan är baserad på beskrivningarna i Finanssialas förmedlingstjänst Finvoice. 

Ett fakturerarmeddelande krävs för att börja använda e-fakturor

Fakturerarmeddelandet är en del av att börja skicka e-fakturor till konsumenter. I fakturerarmeddelandet anger faktureraren sina uppgifter, som publiceras i konsumentkundens nätbank. När ett fakturerarmeddelande har skapats kan konsumentkunder ange sin adress för mottagande av e-fakturor till faktureraren via sin nätbank utifrån uppgifterna i fakturerarmeddelandet.

Fakturerarmeddelandet skapas i fakturerarens system, om fakturerarens programvaruleverantör tillhandahåller denna tjänst. Det är även möjligt att skapa ett fakturerarmeddelande på Finanssialas webbplats.

Du kan skapa fakturerarmeddelandet med programmet som öppnas genom länken ovan. Som förval har alla banker valts, så att meddelandet kan visas för konsumenterna i alla banker. Alla bankers material skrivs in i samma dokument, som du kan spara på din egen dator och skicka med hjälp av det bankförbindelseprogram du använder eller med företagsnätbanken.

Nedladdningsbart material (på finska)

Läs mer