Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Ett konto för barnets egna tillgångar

När familjen får tillökning är det en bra idé att öppna ett eget konto för barnet, exempelvis för att sätta in pengagåvor.

Ett eget bankkonto för barnet

Ett konto för barn kan öppnas av barnets båda föräldrar tillsammans. Som första konto för ett barn lämpar sig ett brukskonto eller sparkonto, som kan kopplas till föräldrarnas nätbank. Barnets första bankkort kan kopplas till brukskontot allt eftersom barnet blir äldre. Om till exempel föräldrarna, mor- eller farföräldrarna eller faddrarna vill börja spara för barnets framtid, är det bra att se närmare på sparalternativen för barnet.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Öppna ett bankkonto för barn

Om barnets föräldrar har gemensam vårdnad ska de öppna kontot för barnet tillsammans, och båda får användarrättigheter till barnets konto. Båda föräldrarna fyller i och skriver under en fullmakt för skötsel av bankärenden åt minderårig. Användarrättigheterna till kontot kan begränsas efter gemensamt beslut av föräldrarna. Det är till exempel möjligt att endast den ena föräldern kan använda kontot, eller att uttag kräver godkännande från båda föräldrarna. En ensamstående förälder har automatiskt ensam användarrättighet till kontot. 

När barnet blir myndigt har föräldrarna inte längre rätt att använda barnets banktjänster eller se barnets kontouppgifter om inte barnet ger dem en särskild fullmakt för detta. De medel som finns på barnets konto är alltid barnets tillgångar och som myndig ska barnet själv besluta över hur medlen används.

Boka tidKontakt

Kostar barnens banktjänster?

I OmaSp är grundläggande banktjänster för barn såsom konto, kort och nätbank kostnadsfria. Rabatter för unga personer gäller fram till slutet av den månad som kunden fyller 23 år.

Mer information om konton för barn

  1. När det är dags att öppna ett konto för ett barn ska föräldrarna boka ett möte med en specialist på banken. Du kan boka tid antingen till ett möte på bankens kontor eller ett nätmöte.
  2. I mötet ska barnets båda vårdnadshavare eller en vårdnadshavare med fullmakt delta. Du kan även fylla i fullmakten elektroniskt. Vårdnadshavarnas identitet måste kunna verifieras med ett giltigt identitetsbevis. 
  3. Föräldrarna kan redan innan mötet se närmare på fullmakten för att sköta en minderårigs bankärenden och vid behov fylla i den på förhand. Med fullmakten definierar vårdnadshavarna vilka avtal den andra vårdnadshavaren kan göra och vilka användningsvillkor man vill ha för användning av den minderåriges konto. Fullmakter
  4. Om kontohanteringsinstrument som bankkort eller nätbank skaffas för den minderåriga i detta samband ska även den minderåriga ha ett giltigt identitetskort eller pass med sig. 
  5. Ni får det nya kontots kontonummer genast när båda föräldrarna eller föräldern med fullmakt har skrivit under kontoavtalet. Kortet och tillhörande PIN-kod postas till barnets hemadress.
Boka en tid

Läs mer