Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Skatteavtryck

Vi följer god förvaltningssed och etisk affärsverksamhet genom hela värdekedjan.

Vi främjar lokal livskraft

Vi har förbundit oss till att främja hållbar ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning. Utöver att vi aktivt främjar lokal och regional livskraft, deltar vi i samhällets verksamhet genom indirekta ekonomiska effekter, till exempel genom att betala skatt. Med dessa intäkter tryggas samhällets grundläggande funktioner och välmåendet byggs upp. Lönerna och sociala kostnader som vi betalar vår personal påverkar medarbetarna och deras omgivning positivt.

Vår verksamhet styrs av etiska affärsverksamhetsprinciper. Vårt mål är att även i fortsättningen allt noggrannare följa med hur våra samarbetspartner verkställer sitt hållbarhetsarbete.

Våra mål år 2026

God förvaltningssed och etisk affärsverksamhet genom hela leveranskedjan:

  • Vi följer allmänna krav och regler 
  • Vi binder oss till att följa hållbarhetsprogrammet 
  • Vi väljer våra samarbetspartner med hänsyn till hållbarhetsperspektiven
  • Vi undviker att bryta mot etiska verksamhetssätt i hela vår verksamhet 
  • Vi sammanställer urvalskriterier och en process för ESG-besiktningen för att garantera hållbarhetsarbetet hos våra partner

Läs mer