Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Nära och närvarande för kunden

Vi vill vara nära och närvarande. Personlig kundservice och kundnöjdhet är viktiga frågor för oss.

Personlig kundservice

Vi är närvarande i våra kunders vardag på 45 kontor i hela landet, dessutom betjänar vi våra kunder i våra digitala kanaler oberoende var kunderna befinner sig i världen. 

Vårt kontorsnätverk och våra omfattande digitala tjänster möjliggör att våra tjänster är lättillgängliga för personlig service på kundens villkor.

Varje lokalkontor är vårt ansikte utåt i sin region. Vi har befäst vår ställning i centrala tillväxtcentra i linje med vår strategi de senaste åren. Tack vare vårt omfattande kontorsnätverk känner vi till de lokala marknaderna, dessutom har vi starkt förtroende och god kännedom om vår kundbas.

Omfattande digitala tjänster

För att säkerställa flexibel tillgång till vår kundtjänst utvecklar vi ständigt också våra digitala kanaler. Utöver nätbanken använder vi OmaMobiili och OmaVahvistus, digital bostadsförmedling och nätmöten. Med dessa tjänster vill vi säkerställa att kunden kan sköta alla sina bankärenden via smarttelefon, surfplatta eller dator tillsammans med sin personliga specialist var som helst.

Oma Säästöpankin asiantuntija

En personlig specialist för varje kund

Vi erbjuder tjänster för dagliga bankärenden för hushåll, husbolag, småföretagare och jord- och skogsbruksföretagare. Varje kund har sin egen personliga specialist och vi betjänar våra kunder även på vardagskvällar och lördagar. Samma personliga specialist kan betjäna i såväl privata bankärenden som företags ekonomiska frågor. 

Nöjda kunder

Att ständigt förbättra kundupplevelsen ligger oss nära om hjärtat. Vårt årliga mål är att nå det högsta betyget inom branschen både vad gäller kundnöjdhet och kundbetjäning. Enligt undersökningen Parasta palvelua (Bäst service) som utfördes i slutet av år 2022 låg vår kundnöjdhet på en mycket hög nivå. Antalet kunder som deltog i undersökningen ökade jämfört med förra året.

Företagarna och deras företag representerar en betydande andel av vår växande kundbas. Vi hjälper våra företagskunder i alla praktiska ekonomiska frågor och finansieringsbehov. Vi ger dig också tips om att grunda företag samt hur du gör en affärsplan.

Våra mål år 2026

Kundernas tillfredsställelse med våra tjänster 

  • Vi går igenom alla våra tjänster och avlägsnar de som är onödiga 
  • Våra tjänsters tillgänglighetsbetyg bedöms i en årlig enkät vara 4,3/5 
  • Nöjdheten med den egna kontaktpersonen bedöms i den årliga undersökningen med betyget 4,7/5 

Undersökningens totalbetyg för hur nöjda kunderna är med bankens verksamhet är minst 4,3/5

 

 

Katso myös