Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Ett BSP-konto sänker tröskeln till att köpa en egen bostad

Om du drömmer om att äga en egen bostad är det en bra idé att tänka över finansieringen i god tid, redan innan du börjar leta efter lämpliga bostäder.

BSP-kontot i ett nötskal

OmaSp:s BSP-konto är en bra lösning för den som ska köpa sin första bostad. Du sparar själv ihop 10 % av köpesumman för en bostad på BSP-kontot, varefter vi förhandlar med dig om ett BSP-bostadslån. Ett BSP-lån har förmånligare ränta jämfört med den vanliga låneräntan som erbjuds kunder som köper sin första bostad, och med räntestöd för BSP-lån skyddar du dig mot eventuella räntehöjningar. Dessutom kan du få en kostnadsfri statsborgen för ditt BSP-lån, och lånetiden kan vara upp till 25 år. 

Spara först ihop ett grundläggande belopp

Målet vid BSP-sparande är 10 % av bostadens köpesumma. Du kan spara själv eller tillsammans med din make/maka. När du har sparat ihop detta belopp kan banken bevilja dig ett bostadslån som uppgår till 90 procent av bostadens köpesumma eller av kostnadsuppskattningen, om du bygger ett egnahemshus. 

Du måste sätta in besparingar under minst åtta kvartals tid, och minst 150–4 500 euro/kvartal. OmaSp beräknar åt dig hur stor din månatliga insättning behöver vara för att du ska uppnå ditt besparingsmål inom den planerade tiden. Om din livssituation plötsligt förändras kan du när som helst avsluta BSP-sparandet och ta ut tillgångarna från kontot i enlighet med kontovillkoren. Insättningsräntan för ett BSP-konto är 1 %, vilket tillförs det sparade kapitalet årligen. Tilläggsräntan är 4 % för det första året och de fem följande åren. Den betalas ut när besparingsmålet har uppnåtts och köpebrevet för bostaden har undertecknats eller slutsynen för bostaden har genomförts. När BSP-lånet lyfts är insättningsräntan och tilläggsräntan skattefria. 

Oma Säästöpankin asiantuntija

Finansiering av bostadsköp med BSP-lån 

BSP-finansieringen kan bestå av ett BSP-räntestödslån och ett BSP-tilläggslån. Du kan få ett BSP-tilläggslån om räntestödslånet inte räcker för att köpa bostaden. Räntestödet innebär att staten betalar stöd för ditt lån bestående av 70 % av den del av låneräntan som överstiger 3,8 %. Du kan få räntestöd under de första 10 åren. BSP-finansieringen kan inte utgöra mer än 90 % av bostadens köpesumma. 

Under låneförhandlingar kommer vi överens om lämpliga räntevillkor och amorteringssätt för ditt lån inom ramarna för de begränsningar som gäller för BSP-räntestödslån. Den längsta möjliga lånetiden för ett BSP-lån är 25 år, och under den tid som räntestödet och/eller statsborgen gäller får du ha högst två amorteringsfria år. 

Fördelarna med BSP-lån för dig

 • Sparplanen är flexibel. 
 • Du kan börja spara i god tid. 
 • Du får skattefri ränta på dina BSP-besparingar. 
 • BSP-räntestödslånets statsborgen behöver inte återbetalas. 
 • BSP-lånets räntestödsandel ger bra skydd mot eventuella höjningar av räntenivån


 

Mer information om BSP-konton och BSP-lån

 1. Helsingfors 230 000 € 
 2. Esbo, Grankulla, Vanda 185 000 € 
 3. Tammerfors, Åbo 160 000 € 
 4. Övriga kommuner 140 000 € 

Som garanti för BSP-finansiering räcker ofta bostaden som köps kombinerat med den statliga bolånegarantin, det vill säga statsborgen. Beloppet för ett BSP-lån med statsborgen får vara högst 90 % av bostadens köpesumma (85 % för andra typer av bostadslån). Statsborgen är kostnadsfri och dess belopp för BSP-lån är högst 25 % av ägarbostadslånet (20 % för andra typer av bostadslån), dock högst 60 000 euro.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Det är också möjligt att spara på ett BSP-konto tillsammans med en make/maka, eller så kan ni båda ha varsitt BSP-konto som ni sparar på. Äkta par samt sambopar som har ett gemensamt barn kan spara på ett gemensamt BSP-konto, även om den ena i paret är över 45 år. Om ni beslutar att spara på separata BSP-konton är det möjligt att vid behov slå samman kontona senare. På motsvarande sätt är det möjligt att vid skilsmässa dela upp BSP-kontoavtalet mellan parterna. 

Ni kan ta BSP-lån tillsammans eller separat. För att få BSP-lån måste den andel av bostaden som du köper utgöra minst 50 procent. Det maximala beloppet för räntestödslån då två BSP-sparare köper en bostad tillsammans varierar beroende på orten där bostaden finns: 

 1. Helsingfors 345 000 € 
 2. Esbo, Grankulla, Vanda 277 500 € 
 3. Tammerfors, Åbo 240 000 € 
 4. Övriga Finland: 210 000 €

Den undre åldersgränsen för BSP-sparande är 15 år. För att en minderårig ska kunna spara på ett BSP-konto måste de sparade tillgångarna vara förvärvade genom eget arbete, vilket ska avtalas i ett bostadssparavtal. Tillgångar som förvärvas genom eget arbete kan exempelvis utgöras av löneinkomster, veckopeng som ges som ersättning för arbete eller stipendier för skolarbete. Till exempel barnbidrag eller arv anses inte vara sådana tillgångar som kan sparas på ett BSP-konto. En minderårig behöver sina föräldrars samtycke för att öppna ett BSP-konto.

Nedladdningsbart material (på finska)

Läs mer