Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

De viktigaste hållbarhetsperspektiven

Vi har identifierat tio väsentliga perspektiv, kring vilka vårt hållbarhetsarbete byggs upp. Dessa hållbarhetsperspektiv har fastställts genom hela vår värdekedja i enlighet med direktivet om tillbörlig aktsamhet.

Identifierade perspektiv i hållbarhetsprogrammet

Som en del av vårt uppdaterade hållbarhetsprogram har vi identifierat de hållbarhetsperspektiv som är viktigast för oss i den nära framtiden. Dessa perspektiv har definierats genom de globala förändringskrafter som påverkar samhället och därmed vår verksamhet, skärpta regleringar och förändrade förväntningar från intressenter.

De viktigaste hållbarhetsperspektiven

Vi har identifierat totalt tio väsentliga perspektiv, kring vilka vårt hållbarhetsarbete byggs upp. Dessa hållbarhetsperspektiv har fastställts genom hela vår värdekedja i enlighet med direktivet om tillbörlig aktsamhet. Dessutom har vi bedömt vår verksamhets effekter enligt principen för dubbel väsentlighetsanalys; utöver det negativa fotavtrycket från vår verksamhet har vi identifierat handavtrycket, det vill säga den positiva effekten på människor, miljö och samhälle.

Att utveckla och granska dessa perspektiv kontinuerligt är kärnan för vårt hållbarhetsarbete. Alla identifierade perspektiv är viktiga för vårt arbete. Vi har dock bedömt vilka perspektiv vi bör ge särskild uppmärksamhet i fortsättningen för att utveckla vår verksamhet.

 • Samhället
 • Människorna
 • Miljön
 • Kontinuerlig betydelse
 • Kritiskt utvecklingsobjekt
 • Stöda kunderna i att sköta och utveckla sin privatekonomi
 • Att stöda lokalsamhällens välfärd
 • Stöda personalens välfärd
 • God förvaltningssed och etisk affärsverksamhet
 • Kundnära betjäning bakom kundnöjdheten
 • Utbilda medarbetarna och utveckla deras kompetens
 • Finansiera hållbara finansieringsobjekt och erbjuda hållbara placeringsprodukter
 • Säkerställa partners företagsansvar
 • Översyn av verksamhetens utsläpp och koldioxidneutralitet
 • Regelbunden syning av investeringars och portföljers klimatrisker

Läs mer