Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin konttori

Sanktioner

Sanktioner innebär att ekonomi- eller handelssamarbetet samt exempelvis trafik- och kommunikationsförbindelserna eller de diplomatiska förbindelserna med en viss stat eller vissa grupper begränsas eller avbryts.

Vad är sanktioner?

Sanktionsåtgärder kan utgöras av exempelvis export- och importbegränsningar, finansiella sanktioner och reserestriktioner. Syftet med sanktionerna är att motverka verksamhet som anses vara ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Sanktioners inverkan på banktjänster

Sanktioner påverkar banker genom begränsningar av produkter och tjänster samt överföring av tillgångar, när någon av parterna är ett land, en person eller ett företag som omfattas av sanktioner. En bank måste enligt lag ha tillräcklig information om sin kund och dennes verksamhet. Banken är skyldig att bevaka sina kunders betalningsrörelser för att säkerställa att betalningar inte förmedlas på ett sätt som bryter mot bankens lagstadgade skyldigheter, myndighetsföreskrifter eller bankens interna riktlinjer. Banken har sammanställt interna riktlinjer för att följa sanktioner och motverka ekonomisk brottslighet, som för kunderna kan synas i form av olika begränsningar av betalningsrörelsen.

Sanktionskontrollernas inverkan på betalningsrörelsen

Banken måste säkerställa att banktjänster inte tillhandahålls till en aktör som omfattas av sanktioner och att banken inte deltar i verksamhet som bryter mot sanktioner. Banken jämför betalnings- och kunduppgifter med nationella och internationella sanktionsbestämmelser. Vid behov ber vi kunderna om mer information, exempelvis vem som är betalningens avsändare eller mottagare. På detta sätt ser vi till att vi agerar i enlighet med gällande sanktionsbestämmelser och förpliktelser som fastställts av myndigheter. Sanktionskontroller kan i vissa fall ge upphov till fördröjningar i kundernas betalningar.