Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Bankkort och -konto för barn

Ett bankkort för barn kan beställas med föräldrarnas samtycke när barnet är redo att öva på att använda pengar självständigt. Ett bankkonto för ditt barn redan innan hen börjar gå.

Så här öppnar du ett konto för ditt barn

När er familj får tillökning, är det möjligt att öppna ett konto för barnet genast när barnet har fått sitt namn och finns i befolkningsdatasystemet. Redan ett litet barn har nytta av ett eget konto till exempel för insättning av pengagåvor. Senare i livet är kontot och det kopplade bankkortet ett viktigt instrument för att lära sig ekonomiska färdigheter och användning av pengar. Som barnets föräldrar bestämmer ni när barnet är redo att börja använda banktjänsterna självständigt. Som föräldrar är ni alltid ansvariga för ett minderårigt barns användning av banktjänsterna. 

Barnets första konto

Ett konto för en minderårig kan öppnas gemensamt av barnets vårdnadshavare eller av en person som vårdnadshavarna har befullmäktigat. Som första konto för ett barn lämpar sig ett brukskonto eller sparkonto, som kan kopplas till föräldrarnas nätbank. Barnets första bankkort kan kopplas till brukskontot allt eftersom barnet blir äldre. Om till exempel föräldrarna, mor- eller farföräldrarna eller faddrarna vill börja spara för barnets framtid, är det bra att se närmare på sparalternativen för barnet. 

Om ni har gemensam vårdnad över barnet, öppnar ni kontot tillsammans för barnet och båda får användarrättigheter till barnets konto. En fullmakt undertecknad av båda föräldrarna för att sköta den minderåriges bankärenden fylls i. Ni kan begränsa användarrättigheterna med ett gemensamt beslut. Det är till exempel möjligt att endast den ena föräldern kan använda kontot, eller att uttag kräver godkännande från båda föräldrarna. Om du är ensamstående förälder har du automatiskt ensam användarrättighet till barnets konto.

När barnet blir myndigt har föräldrarna inte längre rätt att använda barnets banktjänster eller se barnets kontouppgifter. De medel som finns på barnets konto är alltid barnets tillgångar och som myndig ska barnet själv besluta över hur medlen används.

Eget bankkort till barnet

Ett bankkort kan beviljas till ett minderårigt barn med föräldrarnas samtycke. Många föräldrar funderar i vilken ålder barnet kan beviljas sitt första bankkort. Föräldern bör tänka över från fall till fall när barnet är redo att börja öva på att använda pengar självständigt. 

Det första säkra bankkortet för barn och unga är Visa Debit Online. Kortet har kontaktlös betalningsfunktion och barnet kan göra uttag från bankautomat med en PIN-kod. Vid användning av kortet kontrolleras kontots saldo automatiskt, vilket innebär att saldot inte kan överskridas vid kortköp eller uttag av misstag. Köpen debiteras direkt från kontot och föräldern kan smidigt följa med barnets kortanvändning från sin egen nät- eller mobilbank, när kontot är kopplat till förälderns nätbank. Kortet har ingen kreditfunktion och vid behov kan internetköp spärras eller begränsas. 

Det är säkert för barnet att använda bankkortet så länge noggranna säkerhetsgränser ställs in. Exakta dagliga uttags- och köpgränser måste till exempel ställas in för kortet, samt en geografisk begränsning för användningen av kortet. Även köp på internet och i appar kan spärras. Säkerhetsgränserna för minderåriga kan redigeras endast i banken och förutsätter samtycke från båda vårdnadshavarna eller en fullmakt för den andra vårdnadshavaren. 

Nät- och mobilbank för barnet

Någon specifik åldersgräns för när det är möjligt att öppna nätbankskoder för ett barn finns inte. Ni föräldrar känner ert barn och vet när det är aktuellt att ta i bruk nätbankskoder. Samtycke från båda föräldrarna krävs för att öppna nätbanken för ett minderårigt barn. Med nätbankskoder kan barnet göra köp i appar och på internet samt identifiera sig i webbtjänster. Att skaffa nätbankskoder kan bli aktuellt till exempel när en minderårig måste identifiera sig i olika webbtjänster när hen ansöker om studieplats eller studiestöd.

Mer information om banktjänster för barn

I OmaSp är barnens banktjänster som konto, kort och nätbank kostnadsfria. Rabatter för unga personer enligt en serviceprislista gäller fram till slutet av den månad som kunden fyller 23 år.

  1. När det är dags att öppna ett konto för ett barn, bokar föräldrarna ett möte med en specialist på banken. Du kan boka tid antingen till ett möte på bankens kontor eller ett nätmöte. 
  2. Barnets båda vårdnadshavare eller en vårdnadshavare med fullmakt deltar i mötet. Vårdnadshavarnas identitet verifieras med giltigt identitetsbevis. 
  3. Föräldrarna kan redan innan mötet se närmare på fullmakten för att sköta en minderårigs bankärenden och vid behov fylla i den på förhand. Med fullmakten definierar vårdnadshavarna vilka avtal den andra vårdnadshavaren kan göra och vilka användningsvillkor man vill ha för användning av den minderåriges konto. 
  4. Om kontohanteringsinstrument som bankkort eller nätbank skaffas för en minderårig i detta samband måste den minderårige även ha ett giltigt identitetskort eller pass med sig. 
  5. Ni får det nya kontots kontonummer genast när båda föräldrarna eller föräldern med fullmakt har signerat kontoavtalet. Kortet och tillhörande PIN-kod postas till barnets hemadress.

  • Det är bra att prata om hur man använder pengar som en del av vardagen, även med ett litet barn. När det kommer till ekonomisk uppfostran är det viktigt att avancera enligt åldersnivå och låta barnet öva självständigt att använda pengar, när hen är redo. 
  • Om till exempel mor- och farföräldrarna eller faddrar vill spara för barnet, är det bra för föräldrarna att till exempel överväga att inleda fondsparande för barnet. 
  • På barnets brukskonto är det bra att inte ha mer pengar än vad som är absolut nödvändigt. Kom ihåg att det är enkelt och snabbt att överföra pengar till kontot via OmaMobiili eller nätbanken. 
  • Se över kortets användningsgränser. Du kan ställa in dagliga köp- och uttagsgränser för barnets kort. Det är också bra att begränsa kortets användning endast till det land som barnet huvudsakligen använder kortet i. Kortets användningsgränser går alltid att utvidga vid behov, till exempel under semesterresor. Barnets kortgränser går dock inte att ändra i nät- eller mobilbanken utan föräldrarna måste kontakta bankens kontor eller kundtjänst. 
  • Se tillsammans med barnet till att kortets PIN-kod och nätbankskoder förvaras omsorgsfullt. Även om föräldrarnas samtycke krävs för att låsa upp koderna, har inte föräldrarna rätt att använda barnets koder. Barnets koder är endast för barnets personliga bruk och får inte delas vidare till andra. 

Katso myös