Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Bankförbindelsefullmakt

Med en bankförbindelsefullmakt kan du smidigt hantera fullmakter för ditt företags maskinspråkliga betalningsrörelse utan att behöva gå till banken. Du behöver bara fylla i formuläret nedan.

Vad är en bankförbindelsefullmakt?

En bankförbindelsefullmakt är en fullmakt som ett företag eller en organisation kan ge till en materialhanterare för att befullmäktiga denne att sköta företagets maskinspråkliga betalningsrörelse för företagets räkning via Web Services-kanalen eller företagsnätbanken. Materialhanteraren kan till exempel vara en bokföringsbyrå eller en programvaruleverantör.

Med en bankförbindelsefullmakt befullmäktigar du materialhanteraren att administrera de tjänster du väljer. Om ditt företag ännu inte har de utvalda tjänsterna i bruk öppnar vi dem åt dig. Med samma fullmakt kan du även anmäla att tidigare materialhanterares användarrättigheter ska upphävas.

Elektronisk bankförbindelsefullmakt 

Vi rekommenderar att du fyller i bankförbindelsefullmakten med en elektronisk blankett, om det är möjligt. Om du inte känner till de saker som ska definieras i fullmakten, kan du till exempel be din bokföringsbyrå att fylla i fullmakten för din räkning. 

Den elektroniska blanketten ska undertecknas av en person som har firmateckningsrätt i fullmaktsgivarens företag. På sidan Inlämning av blanketten hittar du anvisningar för underteckning. I anvisningen ingår också en situation där den person som fyller i blanketten inte är företaget själv, utan till exempel företagets bokföringsbyrå. 

Den undertecknade blanketten går automatiskt till banken för behandling. Vänligen fyll i blanketten helst cirka två veckor före det önskade datumet för ikraftträdande av tjänsterna. Du får en bekräftelse när befullmäktigandet har behandlats. Om tjänsterna inte kan öppnas med fullmakt kontaktar vi dig separat.

Blankett för bankförbindelsefullmakt

Om du inte kan fylla i en elektronisk blankett för bankförbindelsefullmakt kan du fylla i den nedladdningsbara blanketten längst ner på denna sida. Fyll i bankförbindelsefullmakten med uppgifter om ditt företag och din materialhanterare samt med önskade elektroniska betalningsförmedlingstjänster.

Se till att noga fylla i alla fält som gäller tjänsterna som du vill ha. Anvisningar för att fylla i fullmakten finns på sida 3 i fullmakten. Vi rekommenderar att du fyller i fullmakten på dator då den är utformad för att vara enkel att fylla i elektroniskt.

Underteckna bankförbindelsefullmakten. Fullmakten ska vara undertecknad av en person som har firmateckningsrätt. Kom också ihåg undertecknarens namnförtydligande. Underskriften kan göras för hand eller via en underskriftstjänst som använder stark autentisering. 

Skicka blanketten till banken

Skicka den undertecknade bankförbindelsefullmakten till banken med något av följande leveranssätt:

Datasäker leverans

  1. som bilaga till ett meddelande i nätbanken/OmaMobiili
  2. kontakt med banken, varefter banktjänstemannen skickar en inbjudan till OmaPostilaatikko, där fullmakten kan levereras säkert
  3. till ditt ansvariga kontor

Icke-datasäker leverans

E-postbilaga till pankkiyhteysvaltuutuksetatomasp.fi (pankkiyhteysvaltuutukset[at]omasp[dot]fi)

Se till att leverera fullmakten till banken i god tid, helst cirka 2 veckor innan de utvalda tjänsterna ska tas i bruk. Du får en bekräftelse när fullmakten har behandlats. Om det inte är möjligt att använda fullmakten för att öppna tjänsterna, kommer vi att kontakta dig angående detta.

Katso myös