Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Tips för säker användning av nättjänster

Ta hänsyn till följande när du använder nättjänster.

10 tips för säker användning av nättjänsterLogga alltid in i nätbanken via vår webbplats eller med bankens mobilapp (OmaMobiili). 

 1. Gå till bankens webbplats genom att skriva in www.omasp.fi direkt i adressfältet i webbläsaren. 
 2. Logga inte in i nätbanken via en länk som du hittat med en sökmotor (Google eller Bing) eller som du har fått via SMS eller e-post. 
 3. Använd alltid den officiella appbutiken på din mobila enhet. Ladda inte ned bankens appar via webbläsaren. 
 4. Lämna inte ut dina bankkoder till någon annan person, inte ens en familjemedlem. 
 5. Läs alltid noga igenom meddelanden från banken och i synnerhet begäran om att bekräfta betalningar innan du bekräftar en betalning. 
 6. Var skeptisk även gentemot kommunikation från banken och var uppmärksam på meddelanden som verkar misstänkta. 
 7. Öppna inte bilagor eller länkar som du får oväntat. 
 8. Kontakta genast banken och spärra dina koder om du misstänker att du har blivit lurad. 
 9. Varna andra när du upptäcker bedrägerier och dela med dig av dina erfarenheter.

Mer information om säker användning av tjänster

När du gör köp på nätet är det viktigt att alltid kontrollera att webbplatsen är pålitlig och äkta innan du gör ett slutgiltigt köpbeslut. Kontrollera exempelvis följande:

 • Företagets namn, plats, FO-nummer, e-postadress och telefonnummer anges i nätbutiken. 
 • Säljaren anger att hen tar ansvar om det uppstår fel. Kontrollera även villkoren för återlämning av produkten. 
 • Det finns en dataskyddsbeskrivning på säljarens webbplats där det anges hur och i vilka syften säljaren använder de personuppgifter som samlas in på webbplatsen.

Vid nätköp är det viktigt att kontrollera vilka betalningssätt som nätbutiken tar emot. Betalningsalternativen säger mycket om hur pålitligt ett företag och dess nätbutik är. Kända betalningsalternativ, som till exempel de kända bankerna, Klarna, Visa och MasterCard, ger webbplatsen ökad pålitlighet. 

När du gör nätköp är det bra om du avsätter tillräckligt med tid för att i lugn och ro kunna bedöma aktörens pålitlighet och kontrollera vem det är du ger dina nätbankskoder eller kortuppgifter till. Innan du gör köpbeslutet bör du läsa andras omdömen och erfarenheter av nätbutiken i fråga.

Kreditkortet är alltid det säkraste betalningssättet vid köp på nätet. När du betalar ditt köp med kreditkort får säljaren inte tillgång till dina personuppgifter, som till exempel din personbeteckning. Dessutom bekräftas nätköpen ofta med stark autentisering, så att ingen kan använda ditt kreditkort utan att du vet om det. 

Kortet, kortuppgifterna och PIN-koden bör förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte har möjlighet att få tillgång till uppgifterna eller använda dem.

Ställ in lämpliga säkerhetsgränser för kortet i nätbanken eller OmaMobiili (uttagsgräns, köpgräns, säkerhetsgräns för spel samt eventuella landsspecifika begränsningar för kortet). Du kan alltid ändra kortets säkerhetsgränser när det behövs – till exempel när du reser kan du tillfälligt utöka landsbegränsningen, medan användningen annars kan vara begränsad till Finland. Ändringarna uppdateras med några minuters fördröjning.

Nätbankskoder utgörs av användarnamn, lösenord och nyckeltalskort. I stället för nyckeltalskort är det möjligt att använda vår identifieringsapp OmaVahvistus. 

OmaVahvistus är en kodapp som kan användas för att bekräfta transaktioner i bankens webbtjänster (OmaMobiili, nätbanken, identifieringstjänsten, nätbetalning). Både privat- och företagskunder kan använda appen. Med bankkoder kan du verifiera din identitet inte bara i nätbanken utan också i många andra elektroniska tjänster. 

Logga alltid in i nätbanken via vår webbplats genom att skriva in adressen www.omasp.fi direkt i adressfältet i webbläsaren eller via OmaMobiili. Logga aldrig in i nätbanken via en länk i en sökmotor (såsom Google eller Bing) eller en länk som du fått via SMS eller e-post. 

Se alltid till att logga ut från nätbanken genom att trycka på knappen ”Kirjaudu ulos”. På så sätt kan du säkerställa att nätbanken stängs och att ingen annan kan använda den. Om du använder nätbanken på en offentlig plats ska du alltid tömma webbläsarens cacheminne och historik efter att du har loggat ut. Stäng också webbläsaren som du använde.

Uppdatera listan över tillåtna betalningsländer i nätbanken: Gå till nätbanken och välj de länder som du gör betalningar till från dina konton och spärra de länder som du inte gör betalningar till. Då kan inga betalningar göras från ditt konto utanför det angivna området. Du kan också sätta en övre gräns för betalningar genom att kontakta ditt lokala kontor eller vår kundtjänst.

Var uppmärksam på om nätbankstjänsten har ett utseende som avviker från det normala eller om du blir ombedd att ange nyckeltalen mer än en gång exempelvis i samband med inloggning. Bankens system frågar alltid om endast ett nyckeltal åt gången.

Läs mer

  Nedladdningsbart material (på finska)