Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Globala förändringskrafter

Företagsansvar är att förutse globala förändringskrafter, svara på intressenternas förväntningar och därmed skapa nya verksamhetssätt.

Vi förutser och gör oss redo på förändringar

Företagsansvar inom finanssektorn innebär mer än vad lagar och regler kräver. Det innebär att förutse globala förändringskrafter, svara på intressenternas förväntningar och därmed skapa nya verksamhetssätt. Idén innebär ansvar för ekonomisk och social stabilitet samt klimat och miljö.

Vi har identifierat och på förhand bedömt, hur det åtstramande regelverket och andra globala förändringskrafter påverkar samhället och därmed vår verksamhet i framtiden. Följande sex megatrender påverkar vår verksamhet stort. Effekterna och möjligheterna av dessa megatrender fungerar som grund för hela vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Klimatförändringen och biologisk mångfald

Företag måste reagera allt kraftigare på klimatförändringen och dess negativa effekt på den biologiska mångfalden. En funktions klimateffekter måste granskas genom leveranskedjan och måste även beaktas i finansieringslösningar och -produkter. Den globala uppvärmningen medför risker och möjligheter för företagen, som pionjärer reagerar på redan i förväg.

Demografisk förändring och urbanisering

Finanssektorn har en central roll som en värnare av välfärden i den demografiska förändringen, när välståndet och den äldre befolkningen ökar och urbaniseringen fortsätter. Allteftersom seniorbefolkningen växer och användarna blir äldre, måste möjligheterna till personlig service tryggas. Betydelsen för tjänsteutbudet i landskapen växer, vilket också stöder livskraften i tillväxtcentra.

Företagsansvaret växer

Förutom att minimera skadorna söker företag aktivt metoder för att öka verksamhetens positiva effekter. Internationell kontroll och reglering ökar och av branschen förväntas snabbare reaktionsförmåga, anpassningsförmåga och internationell servicekompetens. När det ekonomiska tänket ändras och miljömedvetenheten om nya ekonomiska mätare ökar, som mätare för redovisning av ekosystem och genuin utveckling, är vi mer och mer intresserade.

Oma Säästöpankin asiantuntija

Arbetsmarknaden förändras

Arbetslivet genomgår en ständig förändring allteftersom arbetsmarknaden ändras. Olika åldrar och arbetssätt måste beaktas i arbetslivet. I och med att mängden distans- och hybridarbete ökar är det möjligt att organisera och decentralisera arbetet på ett nytt sätt. Arbetsrelaterade kompetensglappsproblem ökar när det inte finns några tillgängliga arbetstagare som motsvarar de arbetsuppgifter som erbjuds. Betydelsen för att öka den egna kompetensen ökar, dessutom gäller det att skilja sig ur mängden som arbetsgivare. 

Teknik ändrar på arbetssätten

Den hastiga teknikutvecklingen förändrar verksamhetsmodellerna. Allt oftare automatiseras saker och verksamheten sprids. När tekniken utvecklas ökar även mängden data, vilket kräver förståelse för teknik parallellt med de tekniska kraven. Det bör också noteras att den allt mer digitala världen är ännu mer sårbar.

Oväntade situationer

Oväntade situationer som pandemier, politiska kriser och krig påverkar verksamheten och tävlingsfältet. Betydelsen av att följa med politiska och ekonomiska händelser aktivt samt förutse situationer och risker ökar. Finanssektorn måste stärka sin solvens, finansieringsstruktur och likviditet för att balansera ekonomin.

Läs mer