Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Nära och närvarande för personalen

Vi vill vara nära och närvarande för människor. Ett mångsidigt välbefinnande för vår personal är viktigt för oss.

Personalens välbefinnande

Vi sysselsätter cirka 500 motiverade och företagsamma experter i hela landet. En betydande del av våra arbetstagare är delägare i banken, vilket ökar engagemanget och motivationen för arbetet. För oss är det viktigt att främja och upprätthålla mångsidigheten i vår arbetsgemenskap genom att rekrytera experter i olika åldrar. Vår personals köns- och åldersfördelning är ganska jämlik.

Vår personal är vår viktigaste resurs i att genomföra vår strategi, det vill säga att säkerställa en förstklassig service och kundnöjdhet. Vi vill sköta om vår personals trivsel och välbefinnande både fysiskt och psykiskt. En välmående personal och därmed nöjda kunder skapar grunden för vår banks utveckling och framgång även i framtiden.

Vi följer med vår personals välmående, trivsel och tillfredsställelse med arbetsgivaren genom en årlig enkät om personaltillfredsställelse. Dessutom följer vi upp frånvaro och antalet arbetsolyckor. Vi arbetar kontinuerligt med att förhindra arbetsplatsmobbning. Vi har som ett årligt mål att uppnå branschens bästa betyg inom arbetstillfredsställelse.

Vår personals expertis och mångsidiga kunnande går hand i hand. Våra medarbetare är mycket entreprenörsmässiga, yrkeskunniga och engagerade i den människonära servicen som är central för bankens strategi. 

Varje medarbetare har en tydlig roll i bankens organisation och tillräckligt med ansvar och arbetsuppgifter. En utbildningsfostrande arbetsgemenskap där medarbetarna har möjlighet att utveckla sig på önskat sätt är viktig för oss. Vår personals kompetens är en viktig konkurrensfaktor för oss, därför satsar vi på den kontinuerligt. Vi har ett eget skräddarsytt OmaSp Master-utbildningsprogram som vi genomför i samarbete med Tammerfors universitet. Programmet är gemensamt för bankens specialister och chefer.

Vi arrangerar dessutom utbildningsveckor ämnade för hela personalen, med syftet att utveckla personalens yrkeskunskap. Utöver kontinuerliga och regelbundna utbildningar erbjuder vi dessutom chefer och specialister en organiserad möjlighet att avlägga till exempel en AFM-examen. Vi följer årligen med de utbildningstimmar som personalen genomfört.

Vi har fortsatt att utveckla arbetssökarupplevelsen genom att använda det befintliga rekryteringssystemet ännu effektivare. Även introduktionsprocessen har helhetsmässigt förbättrats.

Oma Säästöpankin asiantuntija

  • Upprätthålla personalens välmående och kompetens 
  • Vi håller fast vid förmåner som ökar arbetshälsan (arbetsförmånscykel, kultur- och motionsförmån) 
  • Vi säkerställer årligen funktionaliteten för våra arbetsutrymmen, arbetsförhållanden och ergonomin  
  • Den årliga sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som tidigare år 
  • Vi följer med antalet rekryteringar och säkerställer att nya arbetstagare får introduktion 
  • Nöjdheten med den egna chefen utvärderas i en årlig enkät
  • Nöjdheten med arbetsgivaren i helhet utvärderas i en årlig enkät 
  • Vi följer årligen med personalens utbildningsdagar och mängden pengar som använts till utbildning 
  • Vi uppmuntrar vår personal att utbilda sig och följer med antalet slutförda examina
  • Vi utvecklar vår personals kompetens inom hållbarhet och arrangerar relaterade utbildningar
Oma Säästöpankin konttori

Katso myös