Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Hållbara finansierings- och placeringslösningar

Vi är medvetna om att finanssektorn har en betydande effekt på att hållbar utveckling främjas i samhället. Därför är det ett av de styrande perspektiven i våra finansieringsbeslut.

Mot en hållbar ekonomi

Vi vill hjälpa våra kunder att övergå till en hållbar ekonomi som är bra för klimatet. För oss innebär det att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsperspektiv i alla placerings- och finansieringsbeslut samt rikta medel till objekt som är viktiga för miljön, klimatet och människornas välfärd. Med våra finansieringsbeslut kan vi alltså via dessa företag främja utvecklingen av hållbara produkter och tjänster som är bra för miljön. Vi samarbetar bland annat med Finnvera och Europeiska investeringsfonden i finansieringslösningar som fokuserar på den gröna omställningen.

Dessutom har vi ett refinansieringssamarbete med Nordiska investeringsbanken, där projekten som ska finansieras måste uppfylla NIB:s miljömandat.

Placeringsrådgivningen beaktar kundens hållbarhetspreferenser

I placeringsrådgivningens lämplighetsbedömning tar vi hänsyn till kundens eller en potentiell kunds hållbarhetspreferenser vid val av rekommenderade finansiella instrument. Med hållbarhetspreferenserna avses EU:s taxonomi, EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser samt rapportering som en del av placeringsrådgivningen. Innan produktrekommendation enligt placeringsrådgivningens lämplighetsbedömning med kunden, går vi igenom hållbarhetsriskerna och bedömningen över deras sannolika effekt på finansieringsinstrumentens avkastning. Med lämplighetsbedömningen avses en metod, med vilka data om kunden samlas in och därefter görs en bedömning om en viss placeringstjänsts eller finansieringsinstruments lämplighet för kunden. Inga finansieringsprodukter som går emot kundens hållbarhetspreferenser rekommenderas.

Hållbara finansierings- och placeringslösningar

ympäristöystävälliset valinnat ikoni
  • Vi fokuserar närmast på att bevilja lån med säkerheter till solventa kunder.
  • Vi arbetar mot ökningen av snabbkrediter och lär ut privatekonomiförvaltning till personer i alla åldrar.
  • Vi bedömer om projektet som ska finansieras uppfyller miljökraven.
  • I placeringsverksamheten beaktar vi frågor som påverkar miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed det vill säga ESG-faktorer.
  • I mån av möjlighet strävar vi efter att öka kundens medvetenhet om klimatets tillstånd. Via ägarstiftelser och -andelslag deltar vi också i omfattande projekt för att främja miljön och samhällets välfärd.

Våra mål

Vårt mål är att sammanställa en vägkarta för grön utveckling för medelanskaffning. Dessutom vill vi lyfta upp hållbarhetsperspektiven i alla nya produktbeskrivningar och sammanställa process- och systemförändringar för gröna obligationer och instrument.

Läs mer