Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Betalningar inom och utanför Finland

Betala smidigt och säkert.

SEPA-kontoöverföringar 

Betalningar i euro genomförs smidigt i form av kontoöverföringar till banker i Finland och Europa. Som EU-land ingår Finland i det gemensamma eurobetalningsområdet, SEPA (Single Euro Payments Area). Med SEPA-kontoöverföringar är det möjligt att betala alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet. 

Kontoöverföringar mellan OmaSp:s kunder förmedlas i realtid. OmaSp förmedlar i regel SEPA-kontoöverföringar från en bank till en annan under samma dag. Observera att betalningar till andra banker endast förmedlas på vardagar. Betalningar som görs under veckoslut eller söckenhelger förmedlas till andra banker följande vardag.

Utlandsbetalningar

I OmaSp:s nätbank kan du göra utlandsbetalningar i euro eller annan valuta på samma sätt som om du betalade inom Finland, d.v.s. med funktionen Ny betalning. Du kan också besöka ditt lokalkontor för att få service. För betalningar debiteras en serviceavgift enligt prislistan. Observera att vid utlandsbetalningar levereras betalningsordern vanligtvis inom några dagar.

Med utlandsbetalningar avses betalningar i en annan valuta än euro eller betalningar utanför SEPA-området (EU-länderna samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten). Något som också räknas som utlandsbetalningar är exempelvis betalningar i USA-dollar till finländska banker. 

Du kan betala och ta emot utlandsbetalningar i följande valutor: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD, ZAR.Aktuella valutakurser och Valutaväxlaren hittar du i nätbanken i Valutor under Konton och kort. 

För att göra en utlandsbetalning behöver du mottagarens kontonummer, namn och adress samt vid betalning utanför Europa även namnet på och adressen till mottagarens bank.  

Kontaktuppgifter till OmaSp vid mottagande av utlandsbetalningar 

Om du ska få en utlandsbetalning är det viktigt att du anger ditt IBAN-kontonummer samt OmaSp:s kontaktuppgifter till avsändaren.

Central Bank of Savings Banks Finland Plc.
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki Finland
BIC/SWIFT (bank/branch code): ITELFIHH
IBAN: FIXX XXXX XXXX XXXX XX
In favour of: Beneficiary name and address (mottagarens namn och adress)

Förmedlarbanks information:
Intermediary Bank: Aktia Bank Plc.
BIC/SWIFT (SWIFT code): HELSFIHH

Mer information om betalningar

Betalningar i euro som skickas utanför SEPA-området samt alla betalningar i utländsk valuta betalas via funktionen Ny betalning i OmaSp:s nätbank. Mottagaren får i regel betalningen inom en vecka. Om du vill att betalningen genomförs skyndsamt kan du välja betalningssättet Expressorder i Ny betalning. För att kunna göra utlandsbetalningar måste du vara myndig.

För utlandsbetalningar finns tre kostnadstyper: SHA, OUR och BEN. Valet av kostnadstyp avgör huruvida det är avsändaren eller mottagaren som betalar serviceavgiften för betalningen. Serviceavgifternas belopp framgår i bankens gällande prislista.

SHA (shared)-kostnad

SHA (shared) innebär delade kostnader. Avsändaren och mottagaren betalar då sina egna bankers serviceavgifter enligt bankernas prislistor. Vid betalningar inom SEPA används delade kostnader.

OUR-kostnad 

OUR innebär att mottagaren inte betalar några kostnader för betalningen, utan avsändaren betalar serviceavgiften för sin egen bank samt en extra kostnad som även täcker mottagarens serviceavgift.

BEN (beneficiary)-kostnad

BEN (beneficiary) innebär att samtliga kostnader betalas av mottagaren. Mottagaren betalar då både sina egna och avsändarens kostnader.

SEPA-kontoöverföringar kan göras till följande EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike samt EES-länderna Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien och Vatikanstaten.

Läs mer