Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin pankkikortti

Visa Debit Online är det bästa bankkortet för barn

Visa Debit Online passar utmärkt som första bankkort för barn och unga. Bankkortet kan beviljas till en minderårig med föräldrarnas samtycke. Det finns ingen åldersgräns för att få ett Visa Debit Online-kort, utan föräldrarna bestämmer tillsammans när barnet är redo att börja lära sig att självständigt hantera pengar.

Tryggt köpande med det första bankkortet

Visa Debit Online har kontaktlös betalningsfunktion, och barnet kan göra kontantuttag från bankautomater med en PIN-kod. Vid användning av kortet kontrollerar systemet alltid kontots saldo, vilket innebär att saldot inte kan överskridas vid kortköp eller uttag av misstag. Köp debiteras genast från kontot. Kortet har ingen kreditfunktion. 

Vi rekommenderar att exakta säkerhetsgränser fastställs för kortet, exempelvis dagliga uttags- och köpgränser samt en geografisk begränsning för användning av kortet. Även köp på internet och i appar kan spärras. Säkerhetsgränserna för minderåriga kan endast redigeras i banken och förutsätter samtycke från båda vårdnadshavarna. Spel är alltid automatiskt blockerade i bankkort för minderåriga.

Boka tidFullmakter

Mer information om banktjänster