Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Konto och bankkort för ungdomar

När barnet växer, ökar också betydelsen för personliga banktjänster. När en ung person som har fyllt 15 år har egna inkomster, till exempel lön från sommararbete, har hen rätt att öppna ett eget konto. I annat fall kan föräldrarna öppna ett konto.

Bankkort till en minderårig

Föräldrarna kan beställa ett kort till en minderårig efter eget övervägande. För en minderårig passar Visa Debit Online-kortet bra. Köp som görs med kortet debiteras direkt från kontot. Vid användning av kortet kontrollerar systemet alltid kontots saldo, vilket innebär att saldot inte kan överskridas vid kortköp eller uttag av misstag. Kortet har kontaktlös betalningsfunktion och barnet kan göra uttag från bankautomat med en PIN-kod. Kortet har ingen Credit-egenskap och det går inte att göra köp på internet utan bankkoder.   

En 16-åring kan också få ett parallellkort till förälderns kreditkort. Ett parallellkort kräver båda föräldrarnas samtycke. I princip handlar det om att beställa ett kombikort till barnet där köpen som gjorts med Debit-egenskapen debiteras i normal väg från barnets konto eller ett annat konto som hen har användarrättighet till. Transaktionerna som görs med Credit-egenskapen debiteras från förälderns kreditkort. Ett kombikort kan vara aktuellt till exempel under en period som barnet är utbytesstuderande. 

Nätbanken för en minderårig 

Föräldrarna kan öppna nätbanken för en ung person och ansluta banktjänsterna som tidigare öppnats för barnet. Med nätbankskoderna kan hen följa med kontotransaktioner smidigt via OmaMobiili, utföra kontoöverföringar och göra betalningar. Nätbankskoder krävs också för att göra köp i appar och på internet samt för identifiering i viktiga webbtjänster. En ung person kan behöva personliga nätbankskoder till exempel för identifiering i samband med gemensam ansökan eller FPA:s webbtjänst för att ansöka om studiestöd.  

BSP-konto för en minderårig 

BSP-sparande, det vill säga att spara till ett bostadssparpremiekonto, är möjligt redan när barnet fyllt 15 år. Ett BSP-konto är ett enkelt sätt att spara till att köpa den första bostaden. För att öppna ett BSP-konto krävs vårdnadshavarnas samtycke. Insättningar som görs till ett BSP-konto för en som är under 18 år, måste vara pengar intjänade genom eget arbete, till exempel ett sommarjobb. Som minderårig är det inte möjligt att sätta in pengar som man fått i gåva.

Som 18-åring är det dags att ta privatekonomin i egna händer

Som myndig förändras många saker bokstavligen över en natt – även när det gäller banktjänster. När en ung person fyller 18 överförs ansvaret för att sköta bankärenden till hen själv. Vid myndig ålder överförs alla konton som öppnats för barnet och eventuella placeringar till hens kontroll. Föräldrarna förlorar användarrättigheten till barnets konton och rätten till att se barnets konton och placeringar avlägsnas från föräldrarnas nätbank. Barnet kan givetvis fortsätta att tillåta föräldrarna användarrättigheter till sina konton. Utbytet för banktjänsterna utvidgas också när barnet blir myndigt: Visa Debit Online-kortet kan bytas ut till ett Visa Debit-kort och barnet kan till exempel ansöka om lån eller kreditkort.

Checklista för den som fyllt 18 år

  1. Nu är det hög tid att öppna nätbanken! OmaMobiili följer smidigt med i fickan vart du än går och du kan sköta dina ekonomiska ärenden direkt i telefonen. 
  2. Visa Debit Online-kortet kan bytas ut till ett Visa Debit-kort. Det är bra att uppdatera kortets säkerhetsgränser till att passa de egna behoven. Kortet och kontot är bra att ansluta till praktiska tjänster för mobilbetalning, som Apple Pay, Google Pay och MobilePay. 
  3. Håller du på att flytta ut? Om du har för avsikt att börja bo på hyra, kan det bli aktuellt att öppna ett hyresgarantikonto. När du har för avsikt att sköta din privatekonomi är det också bra att se närmare på våra tjänster för betalning av fakturor. 
  4. Drömmer du om att köpa ett eget hem? Ett BSP-konto är ett bra sätt att spara för den första bostaden och sänker tröskeln för att bli ägare till sitt eget hem! 
  5. Din personliga specialist på OmaSP sköter dina bankärenden och stöder dig angående frågor som du grubblar på. Skicka oss ett meddelande, ring eller besök oss på något av våra kontor – vi hjälper dig gärna!

Katso myös