Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiakas

Säker användning av företagets bankkort

Det är enkelt och säkert att göra betalningar när du följer våra anvisningar gällande säker användning av bankkort.

Bankkortet är personligt

Du är själv ansvarig för användning av dina kort, så lämna inte över kortet eller kortets uppgifter till andra. Även om kortet är kopplat till ett företagskonto med flera användare är bankkortet alltid personligt.

Säker användning och förvaring av bankkort

Bankkortet, kortuppgifterna och PIN-koden bör förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte har möjlighet att få tillgång till dem eller använda dem. Kortet och den tillhörande PIN-koden eller andra koder får exempelvis inte förvaras i samma plånbok eller väska. Förvara inte kortuppgifter eller PIN-koder i en mobil enhet i en enkelt identifierbar form. Om du har angett kortuppgifter i mobilappar (exempelvis betalappar, ljudboks- eller streamingtjänster) är det viktigt att se till att andra personer inte har tillgång till den mobila enhetens lösenkod eller lösenord för apparna. Se också till att den mobila enheten som innehåller kortuppgifterna inte tappas bort.

Bekräfta endast de köp som du själv har gjort och som du känner igen som dina egna köp. I OmaMobiili-appen kan du enkelt ändra säkerhetsgränserna för OmaSp:s Visa Business Credit-kort med dina personliga bankkoder så att de passar dina egna behov (uttagsgräns, köpgräns, gräns för nätköp samt landsspecifika användningsområden). Du kan alltid ändra kortets säkerhetsgränser när det behövs: Exempelvis när du reser kan du tillfälligt utöka landsbegränsningen, medan användningen annars kan vara begränsad till Finland. Ändringarna uppdateras med några minuters fördröjning. Kreditgränsen och kortets månatliga användningsgräns kan endast ändras i banken. Ändringen genomförs i enlighet med firmateckningsstadgan. Du kan även ändra säkerhetsgränserna med hjälp av kundtjänsten eller i bankens kontor.

Säkerhetsgränserna för Visa Business Debit-kort (uttagsgräns, köpgräns, gräns för nätköp samt landsspecifika användningsområden) fastställs i samband med beställningen av kortet. Säkerhetsgränserna kan ändras hos bankens kundtjänst eller vid ett kontor efter stark autentisering i enlighet med firmateckningsstadgan.

Bankkortet tappas bort eller hamnar i fel händer

Om du tappar bort ditt kort eller dina kortuppgifter eller om de hamnar i fel händer, ska du genast spärra kortet genom att ringa vår kundtjänst på 020 764 0600 (vardagar kl. 8–20, lör 10–14) eller vår spärrningstjänst som är öppen dygnet runt på 020 333 (från utlandet +358 20 333).

När du har spärrat ditt kort kan du beställa ett nytt kort via din nätbank eller genom att kontakta ditt närmaste lokalkontor.

Även banken har rätt att spärra kortet av säkerhetsskäl.

    Nedladdningsbart material (på finska)