Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin asiantuntija

Öppna konto för företag – Välkommen som företagskund hos oss

Är du en erfaren företagarveteran eller tar du just nu dina första steg i företagsvärlden? För många är företagande en livsstil, och OmaSp är ditt företags pålitliga livspartner.

Företagskonto för att sköta de dagliga ekonomiska ärendena

Syftet med ett företagskonto hos OmaSp är att sköta företagets betalningsrörelse. Kontot kan öppnas så fort företaget har registrerats, och det är ofta fördelaktigt att se till att ha ett konto redan innan företaget inleder sin faktiska verksamhet. Med ett företagskonto kan du sköta företagets alla dagliga ekonomiska ärenden, såsom löner och nätfakturor. 

Du kan koppla alla betalningsrörelsetjänster som ditt företag behöver, företagsnätbanken och OmaMobiili till företagskontot. Vid behov kan du öppna ett företagskonto med kredit.Kreditegenskapen förutsätter att du genomgår bankens normala process för att bevilja kredit. Till kontot kan du också koppla våra företagskort, som är riktade till företag. 

Du kan välja att få kontoutdragen för företagskontot elektroniskt i företagsnätbanken, på maskinspråk eller på papper. Alla alternativen är lämpliga för bokföring och beskattning. 

Hur öppnar jag ett konto åt företaget? 

När du öppnar ditt företags första konto hos OmaSp bör du boka en tid för ett nätmöte eller ett besök i vårt kontor. Vi hjälper dig gärna med att komma igång med tjänsterna! Om du redan är kund hos oss kan du öppna ett konto även genom att kontakta din personliga specialist eller vårt kontor, exempelvis med ett meddelande via nätbanken.

För att öppna ett konto åt en ny företagskund behöver vi uppgifterna som anges nedan. Genom att gå igenom nödvändiga dokument på förhand kan processen göras snabbare. Ta därför med dig nödvändiga dokument till mötet eller skicka dem elektroniskt till din personliga bankspecialist via nätbanken. 

Grundläggande uppgifter om företaget 

  • FO-nummer och beskrivning av affärsverksamheten 
  • Affärsplan 
  • Organisationsschema, om kunden i fråga är en större företagshelhet 
  • Avtal om bolagsbildning och beslutsprotokoll från konstituerande stämma, för nybildade företag 
  • Den senaste resultaträkningen och balansräkningen, för verksamma företag 
  • Uppgift om företagets beskattningsländer 

Ägarnas uppgifter

  • Namn, födelsedatum eller FO-nummer, medborgarskap, bosättningsland eller registreringsland, ägarandel, beskattningsland och skattenummer, uppgift om politiskt utsatt ställning

Verkliga förmånstagares uppgifter

Med verklig förmånstagare avses en fysisk person som har mer än 25 procents äganderätt eller rösträtt i företaget, eller som på annat sätt utövar verkligt bestämmande inflytande i företaget. 

  • Namn, födelsedatum, medborgarskap, bosättningsland, ägarandel, beskattningsland och skattenummer, uppgift om politiskt utsatt ställning 
  • Uppgifter om eventuella betydande offentliga uppdrag som den verkliga förmånstagaren själv eller dennes familjemedlemmar eller samarbetspartner har

Identitetsbevis

  • Kom ihåg att ta med pass eller identitetskort till kontorsmötet.