Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin pankkikortti

Om du tappat bort ditt kort eller misstänker att det hamnat i fel händer

Om du tappar bort ditt kort, det blir stulet eller om du upptäcker felaktiga korttransaktioner, ska du anmäla detta genast.

Vad ska jag göra om jag tappar bort bankkortet? 

Om du tappar bort ditt kort, det blir stulet eller om du upptäcker felaktiga korttransaktioner, ska du genast ringa spärrtjänsten. Du når spärrtjänsten på telefonnumret 020 333 i Finland och +358 20 333 när du är utomlands. Spärrtjänsten betjänar dig dygnet runt. 

Om du tappar bort en telefon eller smart enhet på vilken du har använt MobilePay, Apple Pay eller Google Pay, ska du genast spärra de betalkort som är kopplade till enheten. 

Om du upptäcker att det gjorts transaktioner med ditt kort som du inte känner igen, ska du göra en reklamation av transaktionerna så fort du har spärrat kortet. Läs mer nedan om kortreklamationer och hur du gör dem.

Hur får jag ett nytt bankkort? 

När ditt kort har spärrats i spärrtjänsten kommer ett nytt kort att skickas till dig automatiskt. Det nya kortet har samma säkerhetsgränser som ditt gamla kort, till exempel vad gäller begränsningar för köp, uttag och användningsland. Av säkerhetsskäl har dock det nya kortet ett annat kortnummer samt en ny säkerhetskod (CVV) och PIN-kod. Kortet och dess nya PIN-kod skickas till dig per post, av säkerhetsskäl i separata brev. För det nya kortet debiteras en serviceavgift enligt prislistan.

Kortreklamation

Om du upptäcker att transaktioner har gjorts med ditt kort som du inte själv har genomfört eller inte känner igen, ska du göra en kortreklamation. En reklamation, det vill säga en begäran om rättelse, ska göras omedelbart när du har upptäckt att ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura innehåller misstänkta transaktioner. Observera att du måste göra separata reklamationer för transaktionerna på kortets Credit- och Debit-sida, om det finns misstänkta transaktioner på båda sidorna. Fyll i reklamationsformuläret omsorgsfullt och se till att bifoga eventuella bilagor så att reklamationen kan handläggas snabbare. 

Om ditt kort eller dina kortuppgifter dessutom har blivit stulna eller om du anser att du har utsatts för ett brott, ska du göra en polisanmälan och bifoga den till din kortreklamation. 

Om du vill reklamera transaktioner i Automatias uttags- och insättningsautomater ska du i första hand kontakta ditt lokala kontor eller vår kundtjänst.

Du kan även reklamera transaktioner på Credit-sidan om du inte har fått de produkter eller tjänster som du har betalat för med kortet, om du har fått fel produkt eller om din kortkredit har debiterats flera gånger för ett kortköp. 

Försök alltid att först lösa problemet med säljaren, om det gäller ett avtalsbrott från säljarens sida. Du måste kunna bevisa att ett avtalsbrott har skett. Gör genast en reklamation om säljaren vägrar att kompensera dig för brottet.  Kom ihåg att bifoga alla nödvändiga bilagor till reklamationen. 

Ett avtalsbrott kan exempelvis utgöras av någon av följande situationer: 

  • Den mottagna produkten motsvarar inte beställningen 
  • Av misstag har flera debiteringar gjorts för en och samma transaktion 
  • Du har inte fått den produkt eller tjänst som du beställt 

För transaktioner mellan privatpersoner finns det ingen reklamationsrätt gentemot banken.

Om du upptäcker transaktioner som genomförts med ditt kort och som du inte känner igen, ska du göra en kortreklamation, alltså en begäran om rättelse. Alla reklamationer för OmaSp:s kortprodukter görs i första hand elektroniskt i My Dispute- eller Signom-tjänsten. När du gör reklamationen ska du identifiera dig med OmaSp:s personliga bankkoder. 

Om du har utbytt meddelanden med affären som sålde produkten eller tjänsten, är det bra om du bifogar konversationen som bilaga till reklamationen, då detta kan göra att ärendet behandlas snabbare. Bilagor kan vara i formaten pdf, jpg, jpeg eller png. 

Om du inte har några bankkoder kan du boka en tid i ditt närmaste lokalkontor för att fylla i ett reklamationsformulär på papper. Du kan också fylla i ett formulär för rättelsebegäran på nätet och skicka det via e-post till korttiturvallisuuspalvelutatnets.eu (korttiturvallisuuspalvelut[at]nets[dot]eu) eller post till Nets Card Disputes, 00050 NETS. Observera att reklamationer som görs med pappersformulär dessvärre har längre behandlingstid än elektroniska reklamationer.

Läs mer