Hoppa till huvudinnehåll

Vår egen OmaSp

Vi är nära och närvarande i våra kunders och arbetstagares vardag och drömmar.

Nära och närvarande

OmaSp:s filosofi är att vara nära och närvarande för kunden både på kontoren och i de digitala kanalerna. Vi betjänar våra kunder under utvidgade öppettider på våra kontor i hela landet. I våra omfattande digitala tjänster kan kunden sköta sina bankärenden när det passar hen bäst. Hos oss kan kunden på riktigt välja hur hen sköter sina bankärenden. I OmaSp har varje kund också sin personliga specialist som stöder kunden i att sköta sin ekonomi och att utveckla den.

Ett brett tjänsteutbud för privat- och företagskunder

Våra banktjänster inkluderar omfattande lösningar för dagliga bankärenden, sparande och placeringar och finansiering för privat- och företagskunder. Vi erbjuder även förmögenhetsförvaltning för våra kunder och hjälper till i arvs- och familjerättsliga ärenden.

För våra företagskunder erbjuder vi dessutom omfattande betalningsrörelsetjänster. Vi har också kompletterat vårt serviceutbud med tjänster som produceras av partnerföretag. Samma kontaktperson betjänar dig i både privata och företagets ekonomiska ärenden.

Vårt arbetssätt grundar sig på en effektiv organisationsstruktur med låg hierarki, vars viktigaste egenskaper är flexibilitet, effektiv beslutsfattningsförmåga och fungerande samarbete mellan olika funktioner. En utmärkt kundupplevelse och utomordentlig personaltillfredsställelse ligger oss nära om hjärtat.

Hållbarhet är vardagliga handlingar

Hållbarhet är en av grundpelarna i Oma Sparbank Abp. En av vår verksamhets viktigaste faktorer som även spelar en betydelsefull roll i framtiden. Vi har definierat tre av våra viktigaste hållbarhetsteman – vi är nära och närvarande människor, vi främjar gemensamt välbefinnande och vi främjar hållbar utveckling.

Lue lisää vastuullisuudestamme

Katso myös

  • 4,5

   Henkilöstön kokonaistyytyväisyys

   Henkilöstömme kokonaistyytyväisyys oli viime henkilöstökyselyssä ennätyksellinen 4,5/5.

   Henkilöstökysely 2023

  • 4,6

   Esihenkilötyö

   Henkilöstömme tyytyväisyys esihenkilötyöhön oli viime henkilöstökyselyssä 4,6/5.

   Henkilöstökysely 2023

  • 4,7

   OmaSp muutoksessa

   Henkilöstömme sitoutuminen muutokseen ja arvio OmaSp:n mahdollisuuksista menestyä oli 4,7/5 viime henkilöstökyselyssä.

   Henkilöstökysely 2023

  • 4,5

   Oma työ

   Henkilöstömme tyytyväisyys omaan työhön oli viime henkilöstökyselyssä 4,5/5.

   Henkilöstökysely 2023

  • Vastuullinen työpaikka

   Olemme osa Oikotien Vastuullinen työpaikka ja Vastuullinen Kesäduuni -kampanjoita ja sitoudumme noudattamaan vastuullisen työpaikan perusperiaatteita kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuus rakentuu Oma Säästöpankissa päivittäisen tekemisen ja päätöksenteon ympärille ja on koko työyhteisön asia. Vastuullinen työntekijä toimii yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.