Hoppa till huvudinnehåll
Oma Säästöpankin pankkikortti

Köpskyddet är en försäkring för dina kortköp

Vad vore tristare än om du tappade din sprillans nya mobil och den gick sönder? Eller om din kaffekopp välte över din dator och skadade den? Ingen fara, du har kostnadsfri köpskyddsförsäkring när du handlar med OmaSp:s kreditkort!

Så fungerar köpskyddet på ditt kort 

Om du till exempel köper en ny möbel eller telefon med kortets kreditfunktion får du automatiskt en 180 dagars försäkring på din produkt, om den kostade mer än 50 euro. Försäkringen ersätter skada eller stöld av produkten i enlighet med försäkringsvillkoren upp till 2 500 euro utan självrisk. Försäkringen omfattar inte produkter som kostar mindre än 50 euro, och försäkringen kan inte tillämpas retroaktivt på produkter som du redan köpt tidigare. 

Du har nytta av försäkringen även om du har en omfattande hemförsäkring: Du kan söka ersättning från köpskyddsförsäkringen för hemförsäkringens självriskdel, trots att du redan fått ersättning för skadan från hemförsäkringen – för att täcka självriskdelen som du själv ska stå för. 

Köpskyddsförsäkringen täcker vardagslivets olyckor

Köpskyddsförsäkringen är avsedd att täcka sådana olyckor som vi alla kan drabbas av i våra dagliga liv: 

 • Mobilen blir kvar i byxfickan och hamnar i tvättmaskinen. Det går att reparera mobilen så att den fungerar igen. Reparationen ersätts av försäkringen. 
 • Du gör en tvärbromsning och den nya lampan som du just köpt går sönder i bagageutrymmet när du kör hem från affären. Försäkringen ersätter lampan. 
 • Din bärbara dator blir stulen i samband med ett inbrott, och du har anmält inbrottet till polisen. Hemförsäkringen ersätter stölden, men självrisken på 250 euro kvarstår. Oma Sparbanks köpskyddsförsäkring ersätter självriskbeloppet. 
 • Hunden tuggar på den nya stolen i vardagsrummet och river sönder sofföverdraget. Försäkringen ersätter stolen och det nya överdraget till soffan. 
 • Försöket att montera den nya platt-tv:n misslyckas när den gamla tv:ns väggfäste faller på den nya tv:n. Den nya tv:n går sönder och kan inte repareras. Försäkringen ersätter tv:n. 

AIG Europe S.A. filial (Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors) står för köpskyddsförsäkringen.

Mer information om köpskyddsförsäkringen

 • Köpskyddsförsäkringen gäller för produkter som har köpts nya och där köpets hela belopp har betalats med kreditfunktionen i Oma Sparbanks kort. 
 • Köpskyddsförsäkringen gäller i 180 dagar efter att den försäkrade produkten har köpts. 
 • Med köpskyddsförsäkringen försäkras produkterna mot skada och stöld. 
 • Med skada menas en plötslig och oförutsedd skada som uppstår på den försäkrade produkten på grund av en extern orsak. Med stöld menas att den försäkrade produkten stjäls i samband med ett polisanmält inbrott eller med våld eller hot om våld. 
 • Köpskyddsförsäkringen gäller för hemelektronik, hushållsapparater, mobiltelefoner, IT-apparater och möbler. 
 • Det lägsta möjliga priset för en försäkrad produkt är 50 euro. Produkter för vilka inköpspriset understiger detta belopp är inte försäkrade. 
 • Försäkringstagarens villkorliga självrisk är 50 euro i samtliga fall då en skada uppstår. Detta innebär att ingen ersättning betalas ut om skadeersättningens belopp understiger självriskbeloppet. Om ersättningsbeloppet överstiger självriskbeloppet dras självrisken inte av från ersättningen. 
 • Den högsta möjliga ersättningen per fall av skada är 2 500 euro. 
 • Den högsta årliga ersättningen per Oma Sparbanks kreditkort är 2 500 euro. 

Genom köpskyddsförsäkringen ersätts ej följande:

 • Skador som uppstår på grund av interna defekter eller fel i produkten. 
 • Skador som uppstår på grund av att produkten tappas bort eller försvinner. 
 • Skador som uppstår på grund av normalt slitage eller kosmetiska skador. 
 • Skador som uppstår på permanenta konstruktioner, byggnader eller delar därav, pengar, smycken eller andra värdeföremål.

Du kan anmäla en skada via nätet. De bilagor som krävs ska skickas tillsammans med den elektroniska skadeanmälan. 

I ansökan om ersättning ska åtminstone följande bilagor ingå: 

 • Köpverifikat, i original eller kopia, eller en kopia av ett verifikat där köpdatum, tillverkarens serienummer samt pris för den försäkrade produkten framgår. 
 • Köpdokument eller kreditkortsräkning som bekräftar att hela beloppet för köpet av den försäkrade produkten har betalats med Oma Sparbanks kreditkort. 
 • Verifikat av betalda reparationskostnader eller en behörig reparatörs uppskattning av reparationskostnaderna. 
 • Kopia av polisanmälan (vid stöld). 
 • Hemförsäkringsbolagets beslut om ersättning, om du söker om ersättning för hemförsäkringens självriskdel. 
Gör en skadeanmälan

Om du har några ytterligare frågor om att göra en skadeanmälan, eller om du vill göra en skriftlig skadeanmälan, ska du kontakta AIG:s kundtjänst: 

AIG Europe S.A. filial 
asiakaspalveluatAIG.com (asiakaspalvelu[at]AIG[dot]com) 
tfn 020 355 700 

Skriftlig ansökan om ersättning med tillhörande bilagor ska skickas till följande adress: 

AIG Europe S.A. 
Korvauspalvelu 
Kasarmikatu 44 
00130 Helsinki

Nedladdningsbart material (på finska)

Läs mer